XML Schema Documentation

Table of Contents

top

Schema Document Properties

Target Namespace http://xml.ra.se/EAD
Version 1.01
Element and Attribute Namespaces
  • Global element and attribute declarations belong to this schema's target namespace.
  • By default, local element declarations belong to this schema's target namespace.
  • By default, local attribute declarations have no namespace.
Schema Composition
  • This schema imports schema(s) from the following namespace(s):
    • http://xml.ra.se/xlink (at http://xml.ra.se/EAD/RA_EAD_xlink.xsd)
Documentation Detta är Riksarkivets anpassning av det EAD-schema (version: beta, fil: ead.051211.xsd) som är framtaget av Society of American Archivist i samarbete med The Library of Congress.

Restricted schema version of EAD.XSD (version: beta, file: ead.051211.xsd) developed at the IT division of The National Archives of Sweden (http://www.ra.se/) for the purpose of importing local archival records to the National Archival Database (http://xml.ra.se/NAD/ ). The schema is made by the Society of American Archivist in cooperation with The Library of Congress.

Schemat kompletterat med eadgrp som saknas i beta-versionen. Karin Bredenberg, 2006-07-18

The schema complemented with eadgrp that are missing in the beta-version. Karin Bredenberg, 2006-07-18

I vår version och användandet av eadgrp så kan den innehålla eadheader samt archdescgrp. archdescgrp kan i sin tur innehålla en eller flera ead. Karin Bredenberg, 2006-07-26

In our version the element eadgrp only uses elements eadheader and archdescgrp. Archdescgrp have one ore more of the element ead. Karin Bredenberg, 2006-07-26

Visual Studio 2005 använt för ändringar av Karin Bredenberg, 2006-07-17

Edited with Visual Studio 2005 by Karin Bredenberg, 2006-07-17

Tagit bort onödiga returmatningar för att öka läsbarheten. Karin Bredenberg, 2006-07-17

Samtliga element: Tagit bort alternativet note, notestmt, table, blockquote, list, chronlist, emph i alla element. Karin Bredenberg, 2006-07-18

Samtliga element: Tagit bort alternativet thead, listhead samt head i alla element. Karin Bredenberg, 2006-07-19

Justering av import namespace för RA_EAD_xlink-schemat för att inte få kollisioner när RA_EAD schemat används inbäddat i tex. METS. Karin Bredenberg 2007-03-16.

Declared Namespaces

Prefix Namespace
Default namespace http://xml.ra.se/EAD
xml http://www.w3.org/XML/1998/namespace
xs http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xlink http://xml.ra.se/xlink
Schema Component Representation
<xs:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://xml.ra.se/EAD" version="1.01">
<xs:import namespace="http://xml.ra.se/xlink" schemaLocation="http://xml.ra.se/EAD/RA_EAD_xlink.xsd"/>
...
</xs:schema>
top

Global Declarations

Element: ead

Name ead
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
Documentation ead: Tagit bort frontmatter som alternativ. Karin Bredenberg, 2006-07-18
XML Instance Representation
<ead
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
relatedencoding="anySimpleType [0..1]">
<eadheader> eadheader </eadheader> [1]
<archdesc> archdesc </archdesc> [1]
</ead>
Schema Component Representation
<xs:element name="ead">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="eadheader" type=" eadheader "/>
<--<xs:element name="frontmatter" type="frontmatter" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="archdesc" type=" archdesc "/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="relatedencoding"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Element: eadgrp

Name eadgrp
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
Documentation eadgrp: Lagt till elementet eadgrp som inte finns i beta-versionen. Karin Bredenberg, 2006-07-18

eadgrp: Tagit bort frontmatter som alternativ. Karin Bredenberg, 2006-07-18

eadgrp: Justerat så att eadgrp endast innehåller en archdscgrp. Karin Bredenberg, 2006-07-26
XML Instance Representation
<eadgrp
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
relatedencoding="anySimpleType [0..1]">
<eadheader> eadheader </eadheader> [1]
<archdescgrp> archdescgrp </archdescgrp> [1]
</eadgrp>
Schema Component Representation
<xs:element name="eadgrp">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="eadheader" type=" eadheader "/>
<--<xs:element name="frontmatter" type="frontmatter"/>-->
<xs:element name="archdescgrp" type=" archdescgrp " maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="relatedencoding"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
top

Global Definitions

Attribute Group: a.access

Name a.access
XML Instance Representation
source=" xs:NMTOKEN [0..1]"
rules=" xs:NMTOKEN [0..1]"
authfilenumber="anySimpleType [0..1]"
normal="anySimpleType [0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="a.access">
<xs:attribute name="source" type=" xs:NMTOKEN "/>
<xs:attribute name="rules" type=" xs:NMTOKEN "/>
<xs:attribute name="authfilenumber"/>
<xs:attribute name="normal"/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: a.common

Name a.common
XML Instance Representation
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="a.common">
<xs:attribute name="id" type=" xs:ID "/>
<xs:attribute name="altrender"/>
<xs:attribute name="audience">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=" xs:token ">
<xs:enumeration value="external"/>
<xs:enumeration value="internal"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: a.desc.base

Name a.desc.base
Documentation a.desc.base: Ändrat så att otherlevel har fasta värden enligt importkoden. Karin Bredenberg, 2006-07-19
XML Instance Representation
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="a.desc.base">
<xs:attribute name="otherlevel">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=" xs:token ">
<xs:enumeration value="volym"/>
<xs:enumeration value="karta"/>
<xs:enumeration value="mikrofilm"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: a.desc.c

Name a.desc.c
Documentation a.desc.c: Gjort level-attributet tvingande. Karin Bredenberg, 2006-07-19
XML Instance Representation

id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="a.desc.c">
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="level" type=" av.level " use="required"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.base "/>
<xs:attributeGroup ref=" am.dsctab.tpattern "/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: a.external.ptr

Name a.external.ptr
XML Instance Representation
entityref=" xs:ENTITY [0..1]"
xpointer="anySimpleType [0..1]"
Attribute group reference (not shown): xlink:type

xlink:href="[1]"
xlink:role="[1]"
xlink:arcrole="[0..1]"
xlink:title="[0..1]"
xlink:show="[0..1]"
xlink:actuate="[0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="a.external.ptr">
<xs:attribute name="entityref" type=" xs:ENTITY "/>
<xs:attribute name="xpointer"/>
<xs:attributeGroup ref=" simple "/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: a.internal.ptr

Name a.internal.ptr
XML Instance Representation
target=" xs:IDREF [0..1]"
xpointer="anySimpleType [0..1]"
Attribute group reference (not shown): xlink:type

xlink:href="[1]"
xlink:role="[1]"
xlink:arcrole="[0..1]"
xlink:title="[0..1]"
xlink:show="[0..1]"
xlink:actuate="[0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="a.internal.ptr">
<xs:attribute name="target" type=" xs:IDREF "/>
<xs:attribute name="xpointer"/>
<xs:attributeGroup ref=" simple "/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: a.loc.external.ptr

Name a.loc.external.ptr
XML Instance Representation
Attribute group reference (not shown): xlink:type3

xlink:href="[1]"
xlink:role="[0..1]"
xlink:title="[0..1]"
xlink:label="[0..1]"
entityref=" xs:ENTITY [0..1]"
xpointer="anySimpleType [0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="a.loc.external.ptr">
<xs:attributeGroup ref=" locator "/>
<xs:attribute name="entityref" type=" xs:ENTITY "/>
<xs:attribute name="xpointer"/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: a.loc.internal.ptr

Name a.loc.internal.ptr
XML Instance Representation
Attribute group reference (not shown): xlink:type3

xlink:href="[1]"
xlink:role="[0..1]"
xlink:title="[0..1]"
xlink:label="[0..1]"
target=" xs:IDREF [0..1]"
xpointer="anySimpleType [0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="a.loc.internal.ptr">
<xs:attributeGroup ref=" locator "/>
<xs:attribute name="target" type=" xs:IDREF "/>
<xs:attribute name="xpointer"/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: actuate

Name actuate
XML Instance Representation
xlink:actuate="[1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="actuate">
<xs:attribute ref=" xlink:actuate " use="required"/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: am.countrycode

Name am.countrycode
XML Instance Representation
countrycode=" xs:token (value comes from list: {'AF'|'AX'|'AL'|'DZ'|'AS'|'AD'|'AO'|'AI'|'AQ'|'AG'|'AR'|'AM'|'AW'|'AU'|'AT'|'AZ'|'BS'|'BH'|'BD'|'BB'|'BY'|'BE'|'BZ'|'BJ'|'BM'|'BT'|'BO'|'BA'|'BW'|'BV'|'BR'|'IO'|'BN'|'BG'|'BF'|'BI'|'KH'|'CM'|'CA'|'CV'|'KY'|'CF'|'TD'|'CL'|'CN'|'CX'|'CC'|'CO'|'KM'|'CG'|'CD'|'CK'|'CR'|'CI'|'HR'|'CU'|'CY'|'CZ'|'DK'|'DJ'|'DM'|'DO'|'EC'|'EG'|'SV'|'GQ'|'ER'|'EE'|'ET'|'FK'|'FO'|'FJ'|'FI'|'FR'|'GF'|'PF'|'TF'|'GA'|'GM'|'GE'|'DE'|'GH'|'GI'|'GR'|'GL'|'GD'|'GP'|'GU'|'GT'|'GN'|'GW'|'GY'|'HT'|'HM'|'VA'|'HN'|'HK'|'HU'|'IS'|'IN'|'ID'|'IR'|'IQ'|'IE'|'IL'|'IT'|'JM'|'JP'|'JO'|'KZ'|'KE'|'KI'|'KP'|'KR'|'KW'|'KG'|'LA'|'LV'|'LB'|'LS'|'LR'|'LY'|'LI'|'LT'|'LU'|'MO'|'MK'|'MG'|'MW'|'MY'|'MV'|'ML'|'MT'|'MH'|'MQ'|'MR'|'MU'|'YT'|'MX'|'FM'|'MD'|'MC'|'MN'|'MS'|'MA'|'MZ'|'MM'|'NA'|'NR'|'NP'|'NL'|'AN'|'NC'|'NZ'|'NI'|'NE'|'NG'|'NU'|'NF'|'MP'|'NO'|'OM'|'PK'|'PW'|'PS'|'PA'|'PG'|'PY'|'PE'|'PH'|'PN'|'PL'|'PT'|'PR'|'QA'|'RE'|'RO'|'RU'|'RW'|'SH'|'KN'|'LC'|'PM'|'VC'|'WS'|'SM'|'ST'|'SA'|'SN'|'CS'|'SC'|'SL'|'SG'|'SK'|'SI'|'SB'|'SO'|'ZA'|'GS'|'ES'|'LK'|'SD'|'SR'|'SJ'|'SZ'|'SE'|'CH'|'SY'|'TW'|'TJ'|'TZ'|'TH'|'TL'|'TG'|'TK'|'TO'|'TT'|'TN'|'TR'|'TM'|'TC'|'TV'|'UG'|'UA'|'AE'|'GB'|'US'|'UM'|'UY'|'UZ'|'VU'|'VE'|'VN'|'VG'|'VI'|'WF'|'EH'|'YE'|'ZM'|'ZW'}) [0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="am.countrycode">
<xs:attribute name="countrycode">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=" xs:token ">
<xs:enumeration value="AF"/>
<xs:enumeration value="AX"/>
<xs:enumeration value="AL"/>
<xs:enumeration value="DZ"/>
<xs:enumeration value="AS"/>
<xs:enumeration value="AD"/>
<xs:enumeration value="AO"/>
<xs:enumeration value="AI"/>
<xs:enumeration value="AQ"/>
<xs:enumeration value="AG"/>
<xs:enumeration value="AR"/>
<xs:enumeration value="AM"/>
<xs:enumeration value="AW"/>
<xs:enumeration value="AU"/>
<xs:enumeration value="AT"/>
<xs:enumeration value="AZ"/>
<xs:enumeration value="BS"/>
<xs:enumeration value="BH"/>
<xs:enumeration value="BD"/>
<xs:enumeration value="BB"/>
<xs:enumeration value="BY"/>
<xs:enumeration value="BE"/>
<xs:enumeration value="BZ"/>
<xs:enumeration value="BJ"/>
<xs:enumeration value="BM"/>
<xs:enumeration value="BT"/>
<xs:enumeration value="BO"/>
<xs:enumeration value="BA"/>
<xs:enumeration value="BW"/>
<xs:enumeration value="BV"/>
<xs:enumeration value="BR"/>
<xs:enumeration value="IO"/>
<xs:enumeration value="BN"/>
<xs:enumeration value="BG"/>
<xs:enumeration value="BF"/>
<xs:enumeration value="BI"/>
<xs:enumeration value="KH"/>
<xs:enumeration value="CM"/>
<xs:enumeration value="CA"/>
<xs:enumeration value="CV"/>
<xs:enumeration value="KY"/>
<xs:enumeration value="CF"/>
<xs:enumeration value="TD"/>
<xs:enumeration value="CL"/>
<xs:enumeration value="CN"/>
<xs:enumeration value="CX"/>
<xs:enumeration value="CC"/>
<xs:enumeration value="CO"/>
<xs:enumeration value="KM"/>
<xs:enumeration value="CG"/>
<xs:enumeration value="CD"/>
<xs:enumeration value="CK"/>
<xs:enumeration value="CR"/>
<xs:enumeration value="CI"/>
<xs:enumeration value="HR"/>
<xs:enumeration value="CU"/>
<xs:enumeration value="CY"/>
<xs:enumeration value="CZ"/>
<xs:enumeration value="DK"/>
<xs:enumeration value="DJ"/>
<xs:enumeration value="DM"/>
<xs:enumeration value="DO"/>
<xs:enumeration value="EC"/>
<xs:enumeration value="EG"/>
<xs:enumeration value="SV"/>
<xs:enumeration value="GQ"/>
<xs:enumeration value="ER"/>
<xs:enumeration value="EE"/>
<xs:enumeration value="ET"/>
<xs:enumeration value="FK"/>
<xs:enumeration value="FO"/>
<xs:enumeration value="FJ"/>
<xs:enumeration value="FI"/>
<xs:enumeration value="FR"/>
<xs:enumeration value="GF"/>
<xs:enumeration value="PF"/>
<xs:enumeration value="TF"/>
<xs:enumeration value="GA"/>
<xs:enumeration value="GM"/>
<xs:enumeration value="GE"/>
<xs:enumeration value="DE"/>
<xs:enumeration value="GH"/>
<xs:enumeration value="GI"/>
<xs:enumeration value="GR"/>
<xs:enumeration value="GL"/>
<xs:enumeration value="GD"/>
<xs:enumeration value="GP"/>
<xs:enumeration value="GU"/>
<xs:enumeration value="GT"/>
<xs:enumeration value="GN"/>
<xs:enumeration value="GW"/>
<xs:enumeration value="GY"/>
<xs:enumeration value="HT"/>
<xs:enumeration value="HM"/>
<xs:enumeration value="VA"/>
<xs:enumeration value="HN"/>
<xs:enumeration value="HK"/>
<xs:enumeration value="HU"/>
<xs:enumeration value="IS"/>
<xs:enumeration value="IN"/>
<xs:enumeration value="ID"/>
<xs:enumeration value="IR"/>
<xs:enumeration value="IQ"/>
<xs:enumeration value="IE"/>
<xs:enumeration value="IL"/>
<xs:enumeration value="IT"/>
<xs:enumeration value="JM"/>
<xs:enumeration value="JP"/>
<xs:enumeration value="JO"/>
<xs:enumeration value="KZ"/>
<xs:enumeration value="KE"/>
<xs:enumeration value="KI"/>
<xs:enumeration value="KP"/>
<xs:enumeration value="KR"/>
<xs:enumeration value="KW"/>
<xs:enumeration value="KG"/>
<xs:enumeration value="LA"/>
<xs:enumeration value="LV"/>
<xs:enumeration value="LB"/>
<xs:enumeration value="LS"/>
<xs:enumeration value="LR"/>
<xs:enumeration value="LY"/>
<xs:enumeration value="LI"/>
<xs:enumeration value="LT"/>
<xs:enumeration value="LU"/>
<xs:enumeration value="MO"/>
<xs:enumeration value="MK"/>
<xs:enumeration value="MG"/>
<xs:enumeration value="MW"/>
<xs:enumeration value="MY"/>
<xs:enumeration value="MV"/>
<xs:enumeration value="ML"/>
<xs:enumeration value="MT"/>
<xs:enumeration value="MH"/>
<xs:enumeration value="MQ"/>
<xs:enumeration value="MR"/>
<xs:enumeration value="MU"/>
<xs:enumeration value="YT"/>
<xs:enumeration value="MX"/>
<xs:enumeration value="FM"/>
<xs:enumeration value="MD"/>
<xs:enumeration value="MC"/>
<xs:enumeration value="MN"/>
<xs:enumeration value="MS"/>
<xs:enumeration value="MA"/>
<xs:enumeration value="MZ"/>
<xs:enumeration value="MM"/>
<xs:enumeration value="NA"/>
<xs:enumeration value="NR"/>
<xs:enumeration value="NP"/>
<xs:enumeration value="NL"/>
<xs:enumeration value="AN"/>
<xs:enumeration value="NC"/>
<xs:enumeration value="NZ"/>
<xs:enumeration value="NI"/>
<xs:enumeration value="NE"/>
<xs:enumeration value="NG"/>
<xs:enumeration value="NU"/>
<xs:enumeration value="NF"/>
<xs:enumeration value="MP"/>
<xs:enumeration value="NO"/>
<xs:enumeration value="OM"/>
<xs:enumeration value="PK"/>
<xs:enumeration value="PW"/>
<xs:enumeration value="PS"/>
<xs:enumeration value="PA"/>
<xs:enumeration value="PG"/>
<xs:enumeration value="PY"/>
<xs:enumeration value="PE"/>
<xs:enumeration value="PH"/>
<xs:enumeration value="PN"/>
<xs:enumeration value="PL"/>
<xs:enumeration value="PT"/>
<xs:enumeration value="PR"/>
<xs:enumeration value="QA"/>
<xs:enumeration value="RE"/>
<xs:enumeration value="RO"/>
<xs:enumeration value="RU"/>
<xs:enumeration value="RW"/>
<xs:enumeration value="SH"/>
<xs:enumeration value="KN"/>
<xs:enumeration value="LC"/>
<xs:enumeration value="PM"/>
<xs:enumeration value="VC"/>
<xs:enumeration value="WS"/>
<xs:enumeration value="SM"/>
<xs:enumeration value="ST"/>
<xs:enumeration value="SA"/>
<xs:enumeration value="SN"/>
<xs:enumeration value="CS"/>
<xs:enumeration value="SC"/>
<xs:enumeration value="SL"/>
<xs:enumeration value="SG"/>
<xs:enumeration value="SK"/>
<xs:enumeration value="SI"/>
<xs:enumeration value="SB"/>
<xs:enumeration value="SO"/>
<xs:enumeration value="ZA"/>
<xs:enumeration value="GS"/>
<xs:enumeration value="ES"/>
<xs:enumeration value="LK"/>
<xs:enumeration value="SD"/>
<xs:enumeration value="SR"/>
<xs:enumeration value="SJ"/>
<xs:enumeration value="SZ"/>
<xs:enumeration value="SE"/>
<xs:enumeration value="CH"/>
<xs:enumeration value="SY"/>
<xs:enumeration value="TW"/>
<xs:enumeration value="TJ"/>
<xs:enumeration value="TZ"/>
<xs:enumeration value="TH"/>
<xs:enumeration value="TL"/>
<xs:enumeration value="TG"/>
<xs:enumeration value="TK"/>
<xs:enumeration value="TO"/>
<xs:enumeration value="TT"/>
<xs:enumeration value="TN"/>
<xs:enumeration value="TR"/>
<xs:enumeration value="TM"/>
<xs:enumeration value="TC"/>
<xs:enumeration value="TV"/>
<xs:enumeration value="UG"/>
<xs:enumeration value="UA"/>
<xs:enumeration value="AE"/>
<xs:enumeration value="GB"/>
<xs:enumeration value="US"/>
<xs:enumeration value="UM"/>
<xs:enumeration value="UY"/>
<xs:enumeration value="UZ"/>
<xs:enumeration value="VU"/>
<xs:enumeration value="VE"/>
<xs:enumeration value="VN"/>
<xs:enumeration value="VG"/>
<xs:enumeration value="VI"/>
<xs:enumeration value="WF"/>
<xs:enumeration value="EH"/>
<xs:enumeration value="YE"/>
<xs:enumeration value="ZM"/>
<xs:enumeration value="ZW"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: am.date.normal

Name am.date.normal
XML Instance Representation
normal=" xs:token (pattern = (\-?(0|1|2)([0-9]{3})(((01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)((0[1-9])|((1|2)[0-9])|(3[0-1])))|\-((01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)(\-((0[1-9])|((1|2)[0-9])|(3[0-1])))?))?)(/\-?(0|1|2)([0-9]{3})(((01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)((0[1-9])|((1|2)[0-9])|(3[0-1])))|\-((01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)(\-((0[1-9])|((1|2)[0-9])|(3[0-1])))?))?)?) [0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="am.date.normal">
<xs:attribute name="normal">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=" xs:token ">
<xs:pattern value="(\-?(0|1|2)([0-9]{3})(((01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)((0[1-9])|((1|2)[0-9])|(3[0-1])))|\-((01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)(\-((0[1-9])|((1|2)[0-9])|(3[0-1])))?))?)(/\-?(0|1|2)([0-9]{3})(((01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)((0[1-9])|((1|2)[0-9])|(3[0-1])))|\-((01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)(\-((0[1-9])|((1|2)[0-9])|(3[0-1])))?))?)?"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: am.dates.calendar

Name am.dates.calendar
XML Instance Representation
calendar=" xs:NMTOKEN [0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="am.dates.calendar">
<xs:attribute name="calendar" type=" xs:NMTOKEN " default="gregorian"/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: am.dates.era

Name am.dates.era
XML Instance Representation
era=" xs:NMTOKEN [0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="am.dates.era">
<xs:attribute name="era" type=" xs:NMTOKEN " default="ce"/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: am.dsctab.tpattern

Name am.dsctab.tpattern
XML Instance Representation
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="am.dsctab.tpattern">
<xs:attribute name="tpattern" type=" xs:NMTOKEN "/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: am.langcode

Name am.langcode
XML Instance Representation
langcode=" xs:token (value comes from list: {'aar'|'abk'|'ace'|'ach'|'ada'|'ady'|'afa'|'afh'|'afr'|'aka'|'akk'|'alb'|'ale'|'alg'|'amh'|'ang'|'apa'|'ara'|'arc'|'arg'|'arm'|'arn'|'arp'|'art'|'arw'|'asm'|'ast'|'ath'|'aus'|'ava'|'ave'|'awa'|'aym'|'aze'|'bad'|'bai'|'bak'|'bal'|'bam'|'ban'|'baq'|'bas'|'bat'|'bej'|'bel'|'bem'|'ben'|'ber'|'bho'|'bih'|'bik'|'bin'|'bis'|'bla'|'bnt'|'bod'|'bos'|'bra'|'bre'|'btk'|'bua'|'bug'|'bul'|'bur'|'bur'|'byn'|'cad'|'cai'|'car'|'cat'|'cau'|'ceb'|'cel'|'ces'|'cha'|'chb'|'che'|'chg'|'chi'|'chk'|'chm'|'chn'|'cho'|'chp'|'chr'|'chu'|'chv'|'chy'|'cmc'|'cop'|'cor'|'cos'|'cpe'|'cpf'|'cpp'|'cre'|'crh'|'crp'|'csb'|'cus'|'cym'|'cze'|'cze'|'dak'|'dan'|'dar'|'day'|'del'|'den'|'deu'|'dgr'|'din'|'div'|'doi'|'dra'|'dsb'|'dua'|'dum'|'dut'|'dut'|'dyu'|'dzo'|'efi'|'egy'|'eka'|'ell'|'elx'|'eng'|'enm'|'epo'|'est'|'eus'|'eus'|'ewe'|'ewo'|'fan'|'fao'|'fas'|'fat'|'fij'|'fil'|'fin'|'fiu'|'fon'|'fra'|'fre'|'frm'|'fro'|'fry'|'ful'|'fur'|'gaa'|'gay'|'gba'|'gem'|'geo'|'ger'|'gez'|'gil'|'gla'|'gle'|'glg'|'glv'|'gmh'|'goh'|'gon'|'gor'|'got'|'grb'|'grc'|'gre'|'gre'|'grn'|'guj'|'gwi'|'hai'|'hat'|'hau'|'haw'|'heb'|'her'|'hil'|'him'|'hin'|'hit'|'hmn'|'hmo'|'hrv'|'hsb'|'hun'|'hup'|'hye'|'iba'|'ibo'|'ice'|'ice'|'ido'|'iii'|'ijo'|'iku'|'ile'|'ilo'|'ina'|'inc'|'ind'|'ine'|'inh'|'ipk'|'ira'|'iro'|'isl'|'ita'|'jav'|'jbo'|'jpn'|'jpr'|'jrb'|'kaa'|'kab'|'kac'|'kal'|'kam'|'kan'|'kar'|'kas'|'kat'|'kau'|'kaw'|'kaz'|'kbd'|'kha'|'khi'|'khm'|'kho'|'kik'|'kin'|'kir'|'kmb'|'kok'|'kom'|'kon'|'kor'|'kos'|'kpe'|'krc'|'kro'|'kru'|'kua'|'kum'|'kur'|'kut'|'lad'|'lah'|'lam'|'lao'|'lat'|'lav'|'lez'|'lim'|'lin'|'lit'|'lol'|'loz'|'ltz'|'lua'|'lub'|'lug'|'lui'|'lun'|'luo'|'lus'|'mac'|'mad'|'mag'|'mah'|'mai'|'mak'|'mal'|'man'|'mao'|'mao'|'map'|'mar'|'mas'|'may'|'mdf'|'mdr'|'men'|'mga'|'mic'|'min'|'mis'|'mkd'|'mkh'|'mlg'|'mlt'|'mnc'|'mni'|'mno'|'moh'|'mol'|'mon'|'mos'|'mri'|'msa'|'mul'|'mun'|'mus'|'mwl'|'mwr'|'mya'|'myn'|'myv'|'nah'|'nai'|'nap'|'nau'|'nav'|'nbl'|'nde'|'ndo'|'nds'|'nep'|'new'|'nia'|'nic'|'niu'|'nld'|'nno'|'nob'|'nog'|'non'|'nor'|'nso'|'nub'|'nwc'|'nya'|'nym'|'nyn'|'nyo'|'nzi'|'oci'|'oji'|'ori'|'orm'|'osa'|'oss'|'ota'|'oto'|'paa'|'pag'|'pal'|'pam'|'pan'|'pap'|'pau'|'peo'|'per'|'phi'|'phn'|'pli'|'pol'|'pon'|'por'|'pra'|'pro'|'pus'|'que'|'raj'|'rap'|'rar'|'roa'|'roh'|'rom'|'ron'|'rum'|'run'|'rus'|'sad'|'sag'|'sah'|'sai'|'sal'|'sam'|'san'|'sas'|'sat'|'scc'|'scn'|'sco'|'scr'|'sel'|'sem'|'sga'|'sgn'|'shn'|'sid'|'sin'|'sio'|'sit'|'sla'|'slk'|'slo'|'slv'|'sma'|'sme'|'smi'|'smj'|'smn'|'smo'|'sms'|'sna'|'snd'|'snk'|'sog'|'som'|'son'|'sot'|'spa'|'sqi'|'srd'|'srp'|'srr'|'ssa'|'ssw'|'suk'|'sun'|'sus'|'sux'|'swa'|'swe'|'syr'|'tah'|'tai'|'tam'|'tat'|'tel'|'tem'|'ter'|'tet'|'tgk'|'tgl'|'tha'|'tib'|'tib'|'tig'|'tir'|'tiv'|'tkl'|'tlh'|'tli'|'tmh'|'tog'|'ton'|'tpi'|'tsi'|'tsn'|'tso'|'tuk'|'tum'|'tup'|'tur'|'tut'|'tvl'|'twi'|'tyv'|'udm'|'uga'|'uig'|'ukr'|'umb'|'und'|'urd'|'uzb'|'vai'|'ven'|'vie'|'vol'|'vot'|'wak'|'wal'|'war'|'was'|'wel'|'wen'|'wln'|'wol'|'xal'|'xho'|'yao'|'yap'|'yid'|'yor'|'ypk'|'zap'|'zen'|'zha'|'zho'|'znd'|'zul'|'zun'}) [0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="am.langcode">
<xs:attribute name="langcode">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=" xs:token ">
<xs:enumeration value="aar"/>
<xs:enumeration value="abk"/>
<xs:enumeration value="ace"/>
<xs:enumeration value="ach"/>
<xs:enumeration value="ada"/>
<xs:enumeration value="ady"/>
<xs:enumeration value="afa"/>
<xs:enumeration value="afh"/>
<xs:enumeration value="afr"/>
<xs:enumeration value="aka"/>
<xs:enumeration value="akk"/>
<xs:enumeration value="alb"/>
<xs:enumeration value="ale"/>
<xs:enumeration value="alg"/>
<xs:enumeration value="amh"/>
<xs:enumeration value="ang"/>
<xs:enumeration value="apa"/>
<xs:enumeration value="ara"/>
<xs:enumeration value="arc"/>
<xs:enumeration value="arg"/>
<xs:enumeration value="arm"/>
<xs:enumeration value="arn"/>
<xs:enumeration value="arp"/>
<xs:enumeration value="art"/>
<xs:enumeration value="arw"/>
<xs:enumeration value="asm"/>
<xs:enumeration value="ast"/>
<xs:enumeration value="ath"/>
<xs:enumeration value="aus"/>
<xs:enumeration value="ava"/>
<xs:enumeration value="ave"/>
<xs:enumeration value="awa"/>
<xs:enumeration value="aym"/>
<xs:enumeration value="aze"/>
<xs:enumeration value="bad"/>
<xs:enumeration value="bai"/>
<xs:enumeration value="bak"/>
<xs:enumeration value="bal"/>
<xs:enumeration value="bam"/>
<xs:enumeration value="ban"/>
<xs:enumeration value="baq"/>
<xs:enumeration value="bas"/>
<xs:enumeration value="bat"/>
<xs:enumeration value="bej"/>
<xs:enumeration value="bel"/>
<xs:enumeration value="bem"/>
<xs:enumeration value="ben"/>
<xs:enumeration value="ber"/>
<xs:enumeration value="bho"/>
<xs:enumeration value="bih"/>
<xs:enumeration value="bik"/>
<xs:enumeration value="bin"/>
<xs:enumeration value="bis"/>
<xs:enumeration value="bla"/>
<xs:enumeration value="bnt"/>
<xs:enumeration value="bod"/>
<xs:enumeration value="bos"/>
<xs:enumeration value="bra"/>
<xs:enumeration value="bre"/>
<xs:enumeration value="btk"/>
<xs:enumeration value="bua"/>
<xs:enumeration value="bug"/>
<xs:enumeration value="bul"/>
<xs:enumeration value="bur"/>
<xs:enumeration value="bur"/>
<xs:enumeration value="byn"/>
<xs:enumeration value="cad"/>
<xs:enumeration value="cai"/>
<xs:enumeration value="car"/>
<xs:enumeration value="cat"/>
<xs:enumeration value="cau"/>
<xs:enumeration value="ceb"/>
<xs:enumeration value="cel"/>
<xs:enumeration value="ces"/>
<xs:enumeration value="cha"/>
<xs:enumeration value="chb"/>
<xs:enumeration value="che"/>
<xs:enumeration value="chg"/>
<xs:enumeration value="chi"/>
<xs:enumeration value="chk"/>
<xs:enumeration value="chm"/>
<xs:enumeration value="chn"/>
<xs:enumeration value="cho"/>
<xs:enumeration value="chp"/>
<xs:enumeration value="chr"/>
<xs:enumeration value="chu"/>
<xs:enumeration value="chv"/>
<xs:enumeration value="chy"/>
<xs:enumeration value="cmc"/>
<xs:enumeration value="cop"/>
<xs:enumeration value="cor"/>
<xs:enumeration value="cos"/>
<xs:enumeration value="cpe"/>
<xs:enumeration value="cpf"/>
<xs:enumeration value="cpp"/>
<xs:enumeration value="cre"/>
<xs:enumeration value="crh"/>
<xs:enumeration value="crp"/>
<xs:enumeration value="csb"/>
<xs:enumeration value="cus"/>
<xs:enumeration value="cym"/>
<xs:enumeration value="cze"/>
<xs:enumeration value="cze"/>
<xs:enumeration value="dak"/>
<xs:enumeration value="dan"/>
<xs:enumeration value="dar"/>
<xs:enumeration value="day"/>
<xs:enumeration value="del"/>
<xs:enumeration value="den"/>
<xs:enumeration value="deu"/>
<xs:enumeration value="dgr"/>
<xs:enumeration value="din"/>
<xs:enumeration value="div"/>
<xs:enumeration value="doi"/>
<xs:enumeration value="dra"/>
<xs:enumeration value="dsb"/>
<xs:enumeration value="dua"/>
<xs:enumeration value="dum"/>
<xs:enumeration value="dut"/>
<xs:enumeration value="dut"/>
<xs:enumeration value="dyu"/>
<xs:enumeration value="dzo"/>
<xs:enumeration value="efi"/>
<xs:enumeration value="egy"/>
<xs:enumeration value="eka"/>
<xs:enumeration value="ell"/>
<xs:enumeration value="elx"/>
<xs:enumeration value="eng"/>
<xs:enumeration value="enm"/>
<xs:enumeration value="epo"/>
<xs:enumeration value="est"/>
<xs:enumeration value="eus"/>
<xs:enumeration value="eus"/>
<xs:enumeration value="ewe"/>
<xs:enumeration value="ewo"/>
<xs:enumeration value="fan"/>
<xs:enumeration value="fao"/>
<xs:enumeration value="fas"/>
<xs:enumeration value="fat"/>
<xs:enumeration value="fij"/>
<xs:enumeration value="fil"/>
<xs:enumeration value="fin"/>
<xs:enumeration value="fiu"/>
<xs:enumeration value="fon"/>
<xs:enumeration value="fra"/>
<xs:enumeration value="fre"/>
<xs:enumeration value="frm"/>
<xs:enumeration value="fro"/>
<xs:enumeration value="fry"/>
<xs:enumeration value="ful"/>
<xs:enumeration value="fur"/>
<xs:enumeration value="gaa"/>
<xs:enumeration value="gay"/>
<xs:enumeration value="gba"/>
<xs:enumeration value="gem"/>
<xs:enumeration value="geo"/>
<xs:enumeration value="ger"/>
<xs:enumeration value="gez"/>
<xs:enumeration value="gil"/>
<xs:enumeration value="gla"/>
<xs:enumeration value="gle"/>
<xs:enumeration value="glg"/>
<xs:enumeration value="glv"/>
<xs:enumeration value="gmh"/>
<xs:enumeration value="goh"/>
<xs:enumeration value="gon"/>
<xs:enumeration value="gor"/>
<xs:enumeration value="got"/>
<xs:enumeration value="grb"/>
<xs:enumeration value="grc"/>
<xs:enumeration value="gre"/>
<xs:enumeration value="gre"/>
<xs:enumeration value="grn"/>
<xs:enumeration value="guj"/>
<xs:enumeration value="gwi"/>
<xs:enumeration value="hai"/>
<xs:enumeration value="hat"/>
<xs:enumeration value="hau"/>
<xs:enumeration value="haw"/>
<xs:enumeration value="heb"/>
<xs:enumeration value="her"/>
<xs:enumeration value="hil"/>
<xs:enumeration value="him"/>
<xs:enumeration value="hin"/>
<xs:enumeration value="hit"/>
<xs:enumeration value="hmn"/>
<xs:enumeration value="hmo"/>
<xs:enumeration value="hrv"/>
<xs:enumeration value="hsb"/>
<xs:enumeration value="hun"/>
<xs:enumeration value="hup"/>
<xs:enumeration value="hye"/>
<xs:enumeration value="iba"/>
<xs:enumeration value="ibo"/>
<xs:enumeration value="ice"/>
<xs:enumeration value="ice"/>
<xs:enumeration value="ido"/>
<xs:enumeration value="iii"/>
<xs:enumeration value="ijo"/>
<xs:enumeration value="iku"/>
<xs:enumeration value="ile"/>
<xs:enumeration value="ilo"/>
<xs:enumeration value="ina"/>
<xs:enumeration value="inc"/>
<xs:enumeration value="ind"/>
<xs:enumeration value="ine"/>
<xs:enumeration value="inh"/>
<xs:enumeration value="ipk"/>
<xs:enumeration value="ira"/>
<xs:enumeration value="iro"/>
<xs:enumeration value="isl"/>
<xs:enumeration value="ita"/>
<xs:enumeration value="jav"/>
<xs:enumeration value="jbo"/>
<xs:enumeration value="jpn"/>
<xs:enumeration value="jpr"/>
<xs:enumeration value="jrb"/>
<xs:enumeration value="kaa"/>
<xs:enumeration value="kab"/>
<xs:enumeration value="kac"/>
<xs:enumeration value="kal"/>
<xs:enumeration value="kam"/>
<xs:enumeration value="kan"/>
<xs:enumeration value="kar"/>
<xs:enumeration value="kas"/>
<xs:enumeration value="kat"/>
<xs:enumeration value="kau"/>
<xs:enumeration value="kaw"/>
<xs:enumeration value="kaz"/>
<xs:enumeration value="kbd"/>
<xs:enumeration value="kha"/>
<xs:enumeration value="khi"/>
<xs:enumeration value="khm"/>
<xs:enumeration value="kho"/>
<xs:enumeration value="kik"/>
<xs:enumeration value="kin"/>
<xs:enumeration value="kir"/>
<xs:enumeration value="kmb"/>
<xs:enumeration value="kok"/>
<xs:enumeration value="kom"/>
<xs:enumeration value="kon"/>
<xs:enumeration value="kor"/>
<xs:enumeration value="kos"/>
<xs:enumeration value="kpe"/>
<xs:enumeration value="krc"/>
<xs:enumeration value="kro"/>
<xs:enumeration value="kru"/>
<xs:enumeration value="kua"/>
<xs:enumeration value="kum"/>
<xs:enumeration value="kur"/>
<xs:enumeration value="kut"/>
<xs:enumeration value="lad"/>
<xs:enumeration value="lah"/>
<xs:enumeration value="lam"/>
<xs:enumeration value="lao"/>
<xs:enumeration value="lat"/>
<xs:enumeration value="lav"/>
<xs:enumeration value="lez"/>
<xs:enumeration value="lim"/>
<xs:enumeration value="lin"/>
<xs:enumeration value="lit"/>
<xs:enumeration value="lol"/>
<xs:enumeration value="loz"/>
<xs:enumeration value="ltz"/>
<xs:enumeration value="lua"/>
<xs:enumeration value="lub"/>
<xs:enumeration value="lug"/>
<xs:enumeration value="lui"/>
<xs:enumeration value="lun"/>
<xs:enumeration value="luo"/>
<xs:enumeration value="lus"/>
<xs:enumeration value="mac"/>
<xs:enumeration value="mad"/>
<xs:enumeration value="mag"/>
<xs:enumeration value="mah"/>
<xs:enumeration value="mai"/>
<xs:enumeration value="mak"/>
<xs:enumeration value="mal"/>
<xs:enumeration value="man"/>
<xs:enumeration value="mao"/>
<xs:enumeration value="mao"/>
<xs:enumeration value="map"/>
<xs:enumeration value="mar"/>
<xs:enumeration value="mas"/>
<xs:enumeration value="may"/>
<xs:enumeration value="mdf"/>
<xs:enumeration value="mdr"/>
<xs:enumeration value="men"/>
<xs:enumeration value="mga"/>
<xs:enumeration value="mic"/>
<xs:enumeration value="min"/>
<xs:enumeration value="mis"/>
<xs:enumeration value="mkd"/>
<xs:enumeration value="mkh"/>
<xs:enumeration value="mlg"/>
<xs:enumeration value="mlt"/>
<xs:enumeration value="mnc"/>
<xs:enumeration value="mni"/>
<xs:enumeration value="mno"/>
<xs:enumeration value="moh"/>
<xs:enumeration value="mol"/>
<xs:enumeration value="mon"/>
<xs:enumeration value="mos"/>
<xs:enumeration value="mri"/>
<xs:enumeration value="msa"/>
<xs:enumeration value="mul"/>
<xs:enumeration value="mun"/>
<xs:enumeration value="mus"/>
<xs:enumeration value="mwl"/>
<xs:enumeration value="mwr"/>
<xs:enumeration value="mya"/>
<xs:enumeration value="myn"/>
<xs:enumeration value="myv"/>
<xs:enumeration value="nah"/>
<xs:enumeration value="nai"/>
<xs:enumeration value="nap"/>
<xs:enumeration value="nau"/>
<xs:enumeration value="nav"/>
<xs:enumeration value="nbl"/>
<xs:enumeration value="nde"/>
<xs:enumeration value="ndo"/>
<xs:enumeration value="nds"/>
<xs:enumeration value="nep"/>
<xs:enumeration value="new"/>
<xs:enumeration value="nia"/>
<xs:enumeration value="nic"/>
<xs:enumeration value="niu"/>
<xs:enumeration value="nld"/>
<xs:enumeration value="nno"/>
<xs:enumeration value="nob"/>
<xs:enumeration value="nog"/>
<xs:enumeration value="non"/>
<xs:enumeration value="nor"/>
<xs:enumeration value="nso"/>
<xs:enumeration value="nub"/>
<xs:enumeration value="nwc"/>
<xs:enumeration value="nya"/>
<xs:enumeration value="nym"/>
<xs:enumeration value="nyn"/>
<xs:enumeration value="nyo"/>
<xs:enumeration value="nzi"/>
<xs:enumeration value="oci"/>
<xs:enumeration value="oji"/>
<xs:enumeration value="ori"/>
<xs:enumeration value="orm"/>
<xs:enumeration value="osa"/>
<xs:enumeration value="oss"/>
<xs:enumeration value="ota"/>
<xs:enumeration value="oto"/>
<xs:enumeration value="paa"/>
<xs:enumeration value="pag"/>
<xs:enumeration value="pal"/>
<xs:enumeration value="pam"/>
<xs:enumeration value="pan"/>
<xs:enumeration value="pap"/>
<xs:enumeration value="pau"/>
<xs:enumeration value="peo"/>
<xs:enumeration value="per"/>
<xs:enumeration value="phi"/>
<xs:enumeration value="phn"/>
<xs:enumeration value="pli"/>
<xs:enumeration value="pol"/>
<xs:enumeration value="pon"/>
<xs:enumeration value="por"/>
<xs:enumeration value="pra"/>
<xs:enumeration value="pro"/>
<xs:enumeration value="pus"/>
<xs:enumeration value="que"/>
<xs:enumeration value="raj"/>
<xs:enumeration value="rap"/>
<xs:enumeration value="rar"/>
<xs:enumeration value="roa"/>
<xs:enumeration value="roh"/>
<xs:enumeration value="rom"/>
<xs:enumeration value="ron"/>
<xs:enumeration value="rum"/>
<xs:enumeration value="run"/>
<xs:enumeration value="rus"/>
<xs:enumeration value="sad"/>
<xs:enumeration value="sag"/>
<xs:enumeration value="sah"/>
<xs:enumeration value="sai"/>
<xs:enumeration value="sal"/>
<xs:enumeration value="sam"/>
<xs:enumeration value="san"/>
<xs:enumeration value="sas"/>
<xs:enumeration value="sat"/>
<xs:enumeration value="scc"/>
<xs:enumeration value="scn"/>
<xs:enumeration value="sco"/>
<xs:enumeration value="scr"/>
<xs:enumeration value="sel"/>
<xs:enumeration value="sem"/>
<xs:enumeration value="sga"/>
<xs:enumeration value="sgn"/>
<xs:enumeration value="shn"/>
<xs:enumeration value="sid"/>
<xs:enumeration value="sin"/>
<xs:enumeration value="sio"/>
<xs:enumeration value="sit"/>
<xs:enumeration value="sla"/>
<xs:enumeration value="slk"/>
<xs:enumeration value="slo"/>
<xs:enumeration value="slv"/>
<xs:enumeration value="sma"/>
<xs:enumeration value="sme"/>
<xs:enumeration value="smi"/>
<xs:enumeration value="smj"/>
<xs:enumeration value="smn"/>
<xs:enumeration value="smo"/>
<xs:enumeration value="sms"/>
<xs:enumeration value="sna"/>
<xs:enumeration value="snd"/>
<xs:enumeration value="snk"/>
<xs:enumeration value="sog"/>
<xs:enumeration value="som"/>
<xs:enumeration value="son"/>
<xs:enumeration value="sot"/>
<xs:enumeration value="spa"/>
<xs:enumeration value="sqi"/>
<xs:enumeration value="srd"/>
<xs:enumeration value="srp"/>
<xs:enumeration value="srr"/>
<xs:enumeration value="ssa"/>
<xs:enumeration value="ssw"/>
<xs:enumeration value="suk"/>
<xs:enumeration value="sun"/>
<xs:enumeration value="sus"/>
<xs:enumeration value="sux"/>
<xs:enumeration value="swa"/>
<xs:enumeration value="swe"/>
<xs:enumeration value="syr"/>
<xs:enumeration value="tah"/>
<xs:enumeration value="tai"/>
<xs:enumeration value="tam"/>
<xs:enumeration value="tat"/>
<xs:enumeration value="tel"/>
<xs:enumeration value="tem"/>
<xs:enumeration value="ter"/>
<xs:enumeration value="tet"/>
<xs:enumeration value="tgk"/>
<xs:enumeration value="tgl"/>
<xs:enumeration value="tha"/>
<xs:enumeration value="tib"/>
<xs:enumeration value="tib"/>
<xs:enumeration value="tig"/>
<xs:enumeration value="tir"/>
<xs:enumeration value="tiv"/>
<xs:enumeration value="tkl"/>
<xs:enumeration value="tlh"/>
<xs:enumeration value="tli"/>
<xs:enumeration value="tmh"/>
<xs:enumeration value="tog"/>
<xs:enumeration value="ton"/>
<xs:enumeration value="tpi"/>
<xs:enumeration value="tsi"/>
<xs:enumeration value="tsn"/>
<xs:enumeration value="tso"/>
<xs:enumeration value="tuk"/>
<xs:enumeration value="tum"/>
<xs:enumeration value="tup"/>
<xs:enumeration value="tur"/>
<xs:enumeration value="tut"/>
<xs:enumeration value="tvl"/>
<xs:enumeration value="twi"/>
<xs:enumeration value="tyv"/>
<xs:enumeration value="udm"/>
<xs:enumeration value="uga"/>
<xs:enumeration value="uig"/>
<xs:enumeration value="ukr"/>
<xs:enumeration value="umb"/>
<xs:enumeration value="und"/>
<xs:enumeration value="urd"/>
<xs:enumeration value="uzb"/>
<xs:enumeration value="vai"/>
<xs:enumeration value="ven"/>
<xs:enumeration value="vie"/>
<xs:enumeration value="vol"/>
<xs:enumeration value="vot"/>
<xs:enumeration value="wak"/>
<xs:enumeration value="wal"/>
<xs:enumeration value="war"/>
<xs:enumeration value="was"/>
<xs:enumeration value="wel"/>
<xs:enumeration value="wen"/>
<xs:enumeration value="wln"/>
<xs:enumeration value="wol"/>
<xs:enumeration value="xal"/>
<xs:enumeration value="xho"/>
<xs:enumeration value="yao"/>
<xs:enumeration value="yap"/>
<xs:enumeration value="yid"/>
<xs:enumeration value="yor"/>
<xs:enumeration value="ypk"/>
<xs:enumeration value="zap"/>
<xs:enumeration value="zen"/>
<xs:enumeration value="zha"/>
<xs:enumeration value="zho"/>
<xs:enumeration value="znd"/>
<xs:enumeration value="zul"/>
<xs:enumeration value="zun"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: am.mainagencycode

Name am.mainagencycode
Documentation am.mainagencycode: Justerat så att det endast ska vara type="xs:NMTOKEN" istället för type="data.repositorycode" för mainagencycode. Karin Bredenberg, 2006-07-26
XML Instance Representation
mainagencycode=" xs:NMTOKEN [0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="am.mainagencycode">
<xs:attribute name="mainagencycode" type=" xs:NMTOKEN "/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: am.repositorycode

Name am.repositorycode
Documentation am.repositorycode: Justerat så att det endast ska vara type="xs:NMTOKEN" istället för type="data.repositorycode" för respositorycode. Karin Bredenberg, 2006-07-26
XML Instance Representation
repositorycode=" xs:NMTOKEN [0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="am.repositorycode">
<xs:attribute name="repositorycode" type=" xs:NMTOKEN "/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: arcrole

Name arcrole
XML Instance Representation
xlink:arcrole="[1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="arcrole">
<xs:attribute ref=" xlink:arcrole " use="required"/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: extended

Name extended
XML Instance Representation
Attribute group reference (not shown): xlink:type1

xlink:role="[0..1]"
xlink:title="[0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="extended">
<xs:attributeGroup ref=" extendedType "/>
<xs:attribute ref=" xlink:role "/>
<xs:attribute ref=" xlink:title "/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: extended.atts

Name extended.atts
XML Instance Representation
Attribute group reference (not shown): xlink:type1

xlink:role="[0..1]"
xlink:title="[0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="extended.atts">
<xs:attributeGroup ref=" extendedType "/>
<xs:attribute ref=" xlink:role "/>
<xs:attribute ref=" xlink:title "/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: extendedType

Name extendedType
XML Instance Representation
Attribute group reference (not shown): xlink:type1
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="extendedType">
<xs:attributeGroup ref=" xlink:type1 "/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: href

Name href
XML Instance Representation
xlink:href="[1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="href">
<xs:attribute ref=" xlink:href " use="required"/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: labelXlink

Name labelXlink
XML Instance Representation
Schema Component Representation
top

Attribute Group: locator

Name locator
XML Instance Representation
Attribute group reference (not shown): xlink:type3

xlink:href="[1]"
xlink:role="[0..1]"
xlink:title="[0..1]"
xlink:label="[0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="locator">
<xs:attributeGroup ref=" xlink:type3 "/>
<xs:attributeGroup ref=" href "/>
<xs:attribute ref=" xlink:role "/>
<xs:attribute ref=" xlink:title "/>
<xs:attribute ref=" xlink:label "/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: role

Name role
XML Instance Representation
xlink:role="[1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="role">
<xs:attribute ref=" xlink:role " use="required"/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: show

Name show
XML Instance Representation
xlink:show="[1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="show">
<xs:attribute ref=" xlink:show " use="required"/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: simple

Name simple
Documentation simple: Ändrat så att attributen href samt role krävs. Karin Bredenberg, 2006-07-19
XML Instance Representation
Attribute group reference (not shown): xlink:type

xlink:href="[1]"
xlink:role="[1]"
xlink:arcrole="[0..1]"
xlink:title="[0..1]"
xlink:show="[0..1]"
xlink:actuate="[0..1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="simple">
<xs:attributeGroup ref=" xlink:type "/>
<xs:attribute ref=" xlink:href " use="required"/>
<xs:attribute ref=" xlink:role " use="required"/>
<xs:attribute ref=" xlink:arcrole "/>
<xs:attribute ref=" xlink:title "/>
<xs:attribute ref=" xlink:show "/>
<xs:attribute ref=" xlink:actuate "/>
</xs:attributeGroup>
top

Attribute Group: title.att

Name title.att
XML Instance Representation
xlink:title="[1]"
Schema Component Representation
<xs:attributeGroup name="title.att">
<xs:attribute ref=" xlink:title " use="required"/>
</xs:attributeGroup>
top

Complex Type: abbr

Super-types: None
Sub-types: None
Name abbr
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
expan="anySimpleType [0..1]"/>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="abbr" mixed="true">
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="expan"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: abstract

Super-types: None
Sub-types: None
Name abstract
Abstract no
Documentation abstract: Tagit bort valet att formatera texten mha html taggar. Karin Bredenberg, 2006-7-17

abstract: Tagit tillbaka valet att formatera text mha taggen emph som gör det möjligt att sätta bold, italic, underline. Karin Bredenberg, 2006-08-21
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
label="anySimpleType [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
type="anySimpleType [0..1]"
langcode=" xs:token (value comes from list: {'aar'|'abk'|'ace'|'ach'|'ada'|'ady'|'afa'|'afh'|'afr'|'aka'|'akk'|'alb'|'ale'|'alg'|'amh'|'ang'|'apa'|'ara'|'arc'|'arg'|'arm'|'arn'|'arp'|'art'|'arw'|'asm'|'ast'|'ath'|'aus'|'ava'|'ave'|'awa'|'aym'|'aze'|'bad'|'bai'|'bak'|'bal'|'bam'|'ban'|'baq'|'bas'|'bat'|'bej'|'bel'|'bem'|'ben'|'ber'|'bho'|'bih'|'bik'|'bin'|'bis'|'bla'|'bnt'|'bod'|'bos'|'bra'|'bre'|'btk'|'bua'|'bug'|'bul'|'bur'|'bur'|'byn'|'cad'|'cai'|'car'|'cat'|'cau'|'ceb'|'cel'|'ces'|'cha'|'chb'|'che'|'chg'|'chi'|'chk'|'chm'|'chn'|'cho'|'chp'|'chr'|'chu'|'chv'|'chy'|'cmc'|'cop'|'cor'|'cos'|'cpe'|'cpf'|'cpp'|'cre'|'crh'|'crp'|'csb'|'cus'|'cym'|'cze'|'cze'|'dak'|'dan'|'dar'|'day'|'del'|'den'|'deu'|'dgr'|'din'|'div'|'doi'|'dra'|'dsb'|'dua'|'dum'|'dut'|'dut'|'dyu'|'dzo'|'efi'|'egy'|'eka'|'ell'|'elx'|'eng'|'enm'|'epo'|'est'|'eus'|'eus'|'ewe'|'ewo'|'fan'|'fao'|'fas'|'fat'|'fij'|'fil'|'fin'|'fiu'|'fon'|'fra'|'fre'|'frm'|'fro'|'fry'|'ful'|'fur'|'gaa'|'gay'|'gba'|'gem'|'geo'|'ger'|'gez'|'gil'|'gla'|'gle'|'glg'|'glv'|'gmh'|'goh'|'gon'|'gor'|'got'|'grb'|'grc'|'gre'|'gre'|'grn'|'guj'|'gwi'|'hai'|'hat'|'hau'|'haw'|'heb'|'her'|'hil'|'him'|'hin'|'hit'|'hmn'|'hmo'|'hrv'|'hsb'|'hun'|'hup'|'hye'|'iba'|'ibo'|'ice'|'ice'|'ido'|'iii'|'ijo'|'iku'|'ile'|'ilo'|'ina'|'inc'|'ind'|'ine'|'inh'|'ipk'|'ira'|'iro'|'isl'|'ita'|'jav'|'jbo'|'jpn'|'jpr'|'jrb'|'kaa'|'kab'|'kac'|'kal'|'kam'|'kan'|'kar'|'kas'|'kat'|'kau'|'kaw'|'kaz'|'kbd'|'kha'|'khi'|'khm'|'kho'|'kik'|'kin'|'kir'|'kmb'|'kok'|'kom'|'kon'|'kor'|'kos'|'kpe'|'krc'|'kro'|'kru'|'kua'|'kum'|'kur'|'kut'|'lad'|'lah'|'lam'|'lao'|'lat'|'lav'|'lez'|'lim'|'lin'|'lit'|'lol'|'loz'|'ltz'|'lua'|'lub'|'lug'|'lui'|'lun'|'luo'|'lus'|'mac'|'mad'|'mag'|'mah'|'mai'|'mak'|'mal'|'man'|'mao'|'mao'|'map'|'mar'|'mas'|'may'|'mdf'|'mdr'|'men'|'mga'|'mic'|'min'|'mis'|'mkd'|'mkh'|'mlg'|'mlt'|'mnc'|'mni'|'mno'|'moh'|'mol'|'mon'|'mos'|'mri'|'msa'|'mul'|'mun'|'mus'|'mwl'|'mwr'|'mya'|'myn'|'myv'|'nah'|'nai'|'nap'|'nau'|'nav'|'nbl'|'nde'|'ndo'|'nds'|'nep'|'new'|'nia'|'nic'|'niu'|'nld'|'nno'|'nob'|'nog'|'non'|'nor'|'nso'|'nub'|'nwc'|'nya'|'nym'|'nyn'|'nyo'|'nzi'|'oci'|'oji'|'ori'|'orm'|'osa'|'oss'|'ota'|'oto'|'paa'|'pag'|'pal'|'pam'|'pan'|'pap'|'pau'|'peo'|'per'|'phi'|'phn'|'pli'|'pol'|'pon'|'por'|'pra'|'pro'|'pus'|'que'|'raj'|'rap'|'rar'|'roa'|'roh'|'rom'|'ron'|'rum'|'run'|'rus'|'sad'|'sag'|'sah'|'sai'|'sal'|'sam'|'san'|'sas'|'sat'|'scc'|'scn'|'sco'|'scr'|'sel'|'sem'|'sga'|'sgn'|'shn'|'sid'|'sin'|'sio'|'sit'|'sla'|'slk'|'slo'|'slv'|'sma'|'sme'|'smi'|'smj'|'smn'|'smo'|'sms'|'sna'|'snd'|'snk'|'sog'|'som'|'son'|'sot'|'spa'|'sqi'|'srd'|'srp'|'srr'|'ssa'|'ssw'|'suk'|'sun'|'sus'|'sux'|'swa'|'swe'|'syr'|'tah'|'tai'|'tam'|'tat'|'tel'|'tem'|'ter'|'tet'|'tgk'|'tgl'|'tha'|'tib'|'tib'|'tig'|'tir'|'tiv'|'tkl'|'tlh'|'tli'|'tmh'|'tog'|'ton'|'tpi'|'tsi'|'tsn'|'tso'|'tuk'|'tum'|'tup'|'tur'|'tut'|'tvl'|'twi'|'tyv'|'udm'|'uga'|'uig'|'ukr'|'umb'|'und'|'urd'|'uzb'|'vai'|'ven'|'vie'|'vol'|'vot'|'wak'|'wal'|'war'|'was'|'wel'|'wen'|'wln'|'wol'|'xal'|'xho'|'yao'|'yap'|'yid'|'yor'|'ypk'|'zap'|'zen'|'zha'|'zho'|'znd'|'zul'|'zun'}) [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.basic [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.basic
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="abstract" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.basic " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="label"/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
<xs:attribute name="type"/>
<xs:attributeGroup ref=" am.langcode "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: accessrestrict

Super-types: None
Sub-types: None
Name accessrestrict
Abstract no
Documentation accessrestrict: Tagit bort att kunna nästla accessrestrict-element. Karin Bredenberg 2006-07-17

accessrestrict: Tagit bort head elementet. Karin Bredenberg, 2006-07-17

accessrestrict: Lagt till ett note element som får förekomma en gång och tagit bort de andra elementen. Karin Bredenberg, 2006-07-19

accessrestrict: Gjort attributet type tvingande samt gjort en värde lista. Karin Bredenberg, 2006-08-18
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
type=" xs:string (value comes from list: {'Ja'|'Nej'|'Delvis'|'Okänt'}) [1]">
Start Choice [1]
<note> note </note> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="accessrestrict">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:choice maxOccurs="1">
<--<xs:group ref="m.blocks"/>-->
<--<xs:element name="legalstatus" type="legalstatus"/>-->
<xs:element name="note" type=" note "/>
<--<xs:element name="accessrestrict" type="accessrestrict"/>-->
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
<xs:attribute name="type" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:enumeration value="Ja"/>
<xs:enumeration value="Nej"/>
<xs:enumeration value="Delvis"/>
<xs:enumeration value="Okänt"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
top

Complex Type: accruals

Super-types: None
Sub-types: None
Name accruals
Abstract no
Documentation accruals: Ändrat så att accruals bara kan innehålla p-element. Karin Bredenberg, 2006-07-17
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
Start Choice [1..*]
<p> p </p> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="accruals">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.blocks "/>
<--<xs:element name="accruals" type="accruals"/>-->
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: acqinfo

Super-types: None
Sub-types: None
Name acqinfo
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<head> head </head> [0..1]
Start Choice [1..*]
<p> p </p> [1]
<acqinfo> acqinfo </acqinfo> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="acqinfo">
<xs:sequence>
<xs:element name="head" type=" head " minOccurs="0"/>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.blocks "/>
<xs:element name="acqinfo" type=" acqinfo "/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: address

Super-types: None
Sub-types: None
Name address
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]">
<addressline> addressline </addressline> [1..*]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="address">
<xs:sequence>
<xs:element name="addressline" type=" addressline " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: addressline

Super-types: None
Sub-types: None
Name addressline
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.bare [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.bare
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="addressline" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.bare " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: altformavail

Super-types: None
Sub-types: None
Name altformavail
Abstract no
Documentation altformavail: Ändrat så att altformavail bara kan innehålla p-element. Karin Bredenberg, 2006-07-17
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
type="anySimpleType [0..1]">
Start Choice [1..*]
<p> p </p> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="altformavail">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.blocks "/>
<--<xs:element name="altformavail" type="altformavail"/>-->
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
<xs:attribute name="type"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: appraisal

Super-types: None
Sub-types: None
Name appraisal
Abstract no
Documentation appraisal: Ändrat så att appraisal bara kan innehålla p-element. Karin Bredenberg, 2006-07-17
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
Start Choice [1..*]
<p> p </p> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="appraisal">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.blocks "/>
<--<xs:element name="appraisal" type="appraisal"/>-->
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: arc

Super-types: None
Sub-types: None
Name arc
Abstract no
XML Instance Representation
<...
Attribute group reference (not shown): xlink:type4

id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
xlink:arcrole="[0..1]"
xlink:title="[0..1]"
xlink:show="[0..1]"
xlink:actuate="[0..1]"
xlink:from="[0..1]"
xlink:to="[0..1]"/>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="arc">
<xs:attributeGroup ref=" xlink:type4 "/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute ref=" xlink:arcrole "/>
<xs:attribute ref=" xlink:title "/>
<xs:attribute ref=" xlink:show "/>
<xs:attribute ref=" xlink:actuate "/>
<xs:attribute ref=" xlink:from "/>
<xs:attribute ref=" xlink:to "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: archdesc

Super-types: None
Sub-types: None
Name archdesc
Abstract no
Documentation archdesc: Ändrat så att m.desc.full endast får förekomma 1 gång. Karin Bredenberg, 2006-07-17
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
type=" xs:NMTOKEN [0..1]"
relatedencoding="anySimpleType [0..1]">
<runner> runner </runner> [0..*]
<did> did </did> [1]
Start Group: m.desc.full [0..1]
Start Choice [0..*]
<accessrestrict> accessrestrict </accessrestrict> [0..1]
<accruals> accruals </accruals> [0..1]
<altformavail> altformavail </altformavail> [0..1]
<appraisal> appraisal </appraisal> [0..1]
<arrangement> arrangement </arrangement> [0..1]
<bibliography> bibliography </bibliography> [0..1]
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [0..1]
<custodhist> custodhist </custodhist> [0..1]
<odd> odd </odd> [0..1]
<otherfindaid> otherfindaid </otherfindaid> [0..1]
<phystech> phystech </phystech> [0..1]
<processinfo> processinfo </processinfo> [0..1]
<relatedmaterial> relatedmaterial </relatedmaterial> [0..1]
<scopecontent> scopecontent </scopecontent> [0..1]
<userestrict> userestrict </userestrict> [0..1]
End Choice
<dao> dao </dao> [0..*]
<daogrp> daogrp </daogrp> [0..*]
<dsc> dsc </dsc> [0..*]
End Group: m.desc.full
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="archdesc">
<xs:sequence>
<xs:element name="runner" type=" runner " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="did" type=" did "/>
<xs:group ref=" m.desc.full " minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="level" type=" av.level " use="required"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.base "/>
<xs:attribute name="type" type=" xs:NMTOKEN "/>
<xs:attribute name="relatedencoding"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: archdescgrp

Super-types: None
Sub-types: None
Name archdescgrp
Abstract no
Documentation archdescgrp: Lagt till archdescgrp som inte finns i beta-versionen. Karin Bredenberg, 2006-07-18

archdescgrp: Lagt till antal på dao. Karin Bredenberg, 2006-07-18

archdescgrp: Justerat så att archdescgrp endast innehåller 1 till flera ead. Karin Bredenberg, 2006-07-26

archdescgrp: Justerat så att attributet level är optional. Karin Bredenberg, 2006-07-31
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [0..1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
type=" xs:NMTOKEN [0..1]"
relatedencoding="anySimpleType [0..1]">
Start Choice [0..*]
<ead> ... </ead> [1..*]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="archdescgrp">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="runner" type="runner" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>-->
<--<xs:element name="did" type="did"/>-->
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<--<xs:group ref="m.desc.base"/>-->
<--<xs:element name="dscgrp" type="dscgrp"/>-->
<--<xs:element name="dao" type="dao" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>-->
<--<xs:element name="daogrp" type="daogrp"/>-->
<--<xs:element name="note" type="note"/>-->
<xs:element ref=" ead " minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="level" type=" av.level " use="optional"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.base "/>
<xs:attribute name="type" type=" xs:NMTOKEN "/>
<xs:attribute name="relatedencoding"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: archref

Super-types: None
Sub-types: None
Name archref
Abstract no
Documentation archref: Ändrat så att attributet href är tvingande och det enda attributet. Karin Bredenberg, 2006-07-19

archref: Ändrat så att bara elementen title och unitid finns tillgängliga samt endast en gång. Karin Bredenberg, 2006-07-19
XML Instance Representation
<...
xlink:href="[1]">
<!-- Mixed content -->
Start Choice [0..*]
<title> title </title> [0..1]
<unitid> unitid </unitid> [0..1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="archref" mixed="true">
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<--<xs:group ref="m.phrase.basic.norefs"/>-->
<--<xs:element name="bibref" type="bibref"/>-->
<--<xs:element name="ref" type="ref"/>-->
<xs:element name="title" type=" title " minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<--<xs:element name="extref" type="extref"/>-->
<--<xs:group ref="m.did"/>-->
<xs:element name="unitid" type=" unitid " minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:choice>
<--<xs:attributeGroup ref="a.common"/>-->
<--<xs:attribute name="entityref" type="xs:ENTITY"/>-->
<--<xs:attribute name="xpointer"/>-->
<--<xs:attributeGroup ref="xlink:type"/>-->
<xs:attribute ref=" xlink:href " use="required"/>
<--<xs:attribute ref="xlink:role"/>-->
<--<xs:attribute ref="xlink:arcrole"/>-->
<--<xs:attribute ref="xlink:title"/>-->
<--<xs:attribute ref="xlink:show"/>-->
<--<xs:attribute ref="xlink:actuate"/>-->
</xs:complexType>
top

Complex Type: arrangement

Super-types: None
Sub-types: None
Name arrangement
Abstract no
Documentation arrangement: Ändrat så att arrangement bara kan innehålla p-element. Karin Bredenberg, 2006-07-17
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
Start Choice [1..*]
<p> p </p> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="arrangement">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.blocks "/>
<--<xs:element name="arrangement" type="arrangement"/>-->
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: author

Super-types: None
Sub-types: None
Name author
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.bare [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.bare
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="author" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.bare " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: bibliography

Super-types: None
Sub-types: None
Name bibliography
Abstract no
Documentation bibliography: Ändrat så att bibliography enbart innehåller referens till bibref. Karin Bredenberg, 2006-07-17
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<bibref> bibref </bibref> [1..*]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="bibliography">
<xs:sequence>
<xs:element name="bibref" type=" bibref " minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:group ref="m.blocks"/> <xs:group ref="m.refs"/> <xs:element name="bibliography" type="bibliography"/> </xs:choice>-->
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: bibref

Super-types: None
Sub-types: None
Name bibref
Abstract no
Documentation bibref: Ändrat så att bibref enbart innehåller elementet title och endast en gång. Karin Bredenberg, 2006-07-17

bibref: Ändrat så att endast attributen href och role finns kvar. Karin Bredenberg, 2006-07-19

bibref: Ändrat så att attributet xlink:role är tvingande för att uppfylla importkoden. Karin Bredenberg, 2006-07-19
XML Instance Representation
<...
xlink:href="[0..1]"
xlink:role="[1]">
<!-- Mixed content -->
Start Choice [0..1]
<title> title </title> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="bibref" mixed="true">
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1">
<--<xs:group ref="m.phrase.basic.norefs"/>-->
<--<xs:element name="edition" type="edition"/>-->
<--<xs:element name="imprint" type="imprint"/>-->
<--<xs:element name="name" type="name"/>-->
<--<xs:element name="num" type="num"/>-->
<--<xs:element name="bibseries" type="bibseries"/>-->
<--<xs:element name="ref" type="ref"/>-->
<xs:element name="title" type=" title "/>
<--<xs:element name="famname" type="famname"/>-->
<--<xs:element name="persname" type="persname"/>-->
<--<xs:element name="corpname" type="corpname"/>-->
<--<xs:element name="extref" type="extref"/>-->
<--<xs:element name="archref" type="archref"/>-->
</xs:choice>
<--<xs:attributeGroup ref="a.common"/>-->
<--<xs:attribute name="entityref" type="xs:ENTITY"/>-->
<--<xs:attribute name="xpointer"/>-->
<--<xs:attributeGroup ref="xlink:type"/>-->
<xs:attribute ref=" xlink:href "/>
<xs:attribute ref=" xlink:role " use="required"/>
<--<xs:attribute ref="xlink:arcrole"/>-->
<--<xs:attribute ref="xlink:title"/>-->
<--<xs:attribute ref="xlink:show"/>-->
<--<xs:attribute ref="xlink:actuate"/>-->
<--<xs:attribute name="encodinganalog"/>-->
</xs:complexType>
top

Complex Type: bibseries

Super-types: None
Sub-types: None
Name bibseries
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Choice [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
<title> title </title> [1]
<num> num </num> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="bibseries" mixed="true">
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.phrase.bare "/>
<xs:element name="title" type=" title "/>
<xs:element name="num" type=" num "/>
</xs:choice>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: bioghist

Super-types: None
Sub-types: None
Name bioghist
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<head> head </head> [0..1]
Start Choice [1..*]
<p> p </p> [1]
<bioghist> bioghist </bioghist> [1]
<dao> dao </dao> [1]
<daogrp> daogrp </daogrp> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="bioghist">
<xs:sequence>
<xs:element name="head" type=" head " minOccurs="0"/>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.blocks "/>
<xs:element name="bioghist" type=" bioghist "/>
<xs:element name="dao" type=" dao "/>
<xs:element name="daogrp" type=" daogrp "/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: blockquote

Super-types: None
Sub-types: None
Name blockquote
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]">
Start Choice [1..*]
Start Choice [1]
<address> address </address> [1]
End Choice
<p> p </p> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="blockquote">
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.inter.noquote "/>
<xs:element name="p" type=" p "/>
</xs:choice>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: c

Super-types: None
Sub-types: None
Name c
Abstract no
Documentation c: Tagit bort så att c endast får innehålla m.desc.full 1 gång. Karin Bredenberg, 2006-07-17
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]">
<did> did </did> [1]
Start Group: m.desc.full [0..1]
Start Choice [0..*]
<accessrestrict> accessrestrict </accessrestrict> [0..1]
<accruals> accruals </accruals> [0..1]
<altformavail> altformavail </altformavail> [0..1]
<appraisal> appraisal </appraisal> [0..1]
<arrangement> arrangement </arrangement> [0..1]
<bibliography> bibliography </bibliography> [0..1]
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [0..1]
<custodhist> custodhist </custodhist> [0..1]
<odd> odd </odd> [0..1]
<otherfindaid> otherfindaid </otherfindaid> [0..1]
<phystech> phystech </phystech> [0..1]
<processinfo> processinfo </processinfo> [0..1]
<relatedmaterial> relatedmaterial </relatedmaterial> [0..1]
<scopecontent> scopecontent </scopecontent> [0..1]
<userestrict> userestrict </userestrict> [0..1]
End Choice
<dao> dao </dao> [0..*]
<daogrp> daogrp </daogrp> [0..*]
<dsc> dsc </dsc> [0..*]
End Group: m.desc.full
Start Sequence [0..*]
<c> c </c> [1..*]
End Sequence
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="c">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="did" type=" did "/>
<xs:group ref=" m.desc.full " minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<--<xs:element name="thead" type="thead" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="c" type=" c " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.c "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: c01

Super-types: None
Sub-types: None
Name c01
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]">
<did> did </did> [1]
Start Group: m.desc.full [0..*]
Start Choice [0..*]
<accessrestrict> accessrestrict </accessrestrict> [0..1]
<accruals> accruals </accruals> [0..1]
<altformavail> altformavail </altformavail> [0..1]
<appraisal> appraisal </appraisal> [0..1]
<arrangement> arrangement </arrangement> [0..1]
<bibliography> bibliography </bibliography> [0..1]
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [0..1]
<custodhist> custodhist </custodhist> [0..1]
<odd> odd </odd> [0..1]
<otherfindaid> otherfindaid </otherfindaid> [0..1]
<phystech> phystech </phystech> [0..1]
<processinfo> processinfo </processinfo> [0..1]
<relatedmaterial> relatedmaterial </relatedmaterial> [0..1]
<scopecontent> scopecontent </scopecontent> [0..1]
<userestrict> userestrict </userestrict> [0..1]
End Choice
<dao> dao </dao> [0..*]
<daogrp> daogrp </daogrp> [0..*]
<dsc> dsc </dsc> [0..*]
End Group: m.desc.full
Start Sequence [0..*]
<c02> c02 </c02> [1..*]
End Sequence
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="c01">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="did" type=" did "/>
<xs:group ref=" m.desc.full " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<--<xs:element name="thead" type="thead" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="c02" type=" c02 " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.c "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: c02

Super-types: None
Sub-types: None
Name c02
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]">
<did> did </did> [1]
Start Group: m.desc.full [0..*]
Start Choice [0..*]
<accessrestrict> accessrestrict </accessrestrict> [0..1]
<accruals> accruals </accruals> [0..1]
<altformavail> altformavail </altformavail> [0..1]
<appraisal> appraisal </appraisal> [0..1]
<arrangement> arrangement </arrangement> [0..1]
<bibliography> bibliography </bibliography> [0..1]
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [0..1]
<custodhist> custodhist </custodhist> [0..1]
<odd> odd </odd> [0..1]
<otherfindaid> otherfindaid </otherfindaid> [0..1]
<phystech> phystech </phystech> [0..1]
<processinfo> processinfo </processinfo> [0..1]
<relatedmaterial> relatedmaterial </relatedmaterial> [0..1]
<scopecontent> scopecontent </scopecontent> [0..1]
<userestrict> userestrict </userestrict> [0..1]
End Choice
<dao> dao </dao> [0..*]
<daogrp> daogrp </daogrp> [0..*]
<dsc> dsc </dsc> [0..*]
End Group: m.desc.full
Start Sequence [0..*]
<c03> c03 </c03> [1..*]
End Sequence
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="c02">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="did" type=" did "/>
<xs:group ref=" m.desc.full " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<--<xs:element name="thead" type="thead" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="c03" type=" c03 " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.c "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: c03

Super-types: None
Sub-types: None
Name c03
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]">
<did> did </did> [1]
Start Group: m.desc.full [0..*]
Start Choice [0..*]
<accessrestrict> accessrestrict </accessrestrict> [0..1]
<accruals> accruals </accruals> [0..1]
<altformavail> altformavail </altformavail> [0..1]
<appraisal> appraisal </appraisal> [0..1]
<arrangement> arrangement </arrangement> [0..1]
<bibliography> bibliography </bibliography> [0..1]
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [0..1]
<custodhist> custodhist </custodhist> [0..1]
<odd> odd </odd> [0..1]
<otherfindaid> otherfindaid </otherfindaid> [0..1]
<phystech> phystech </phystech> [0..1]
<processinfo> processinfo </processinfo> [0..1]
<relatedmaterial> relatedmaterial </relatedmaterial> [0..1]
<scopecontent> scopecontent </scopecontent> [0..1]
<userestrict> userestrict </userestrict> [0..1]
End Choice
<dao> dao </dao> [0..*]
<daogrp> daogrp </daogrp> [0..*]
<dsc> dsc </dsc> [0..*]
End Group: m.desc.full
Start Sequence [0..*]
<c04> c04 </c04> [1..*]
End Sequence
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="c03">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="did" type=" did "/>
<xs:group ref=" m.desc.full " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<--<xs:element name="thead" type="thead" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="c04" type=" c04 " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.c "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: c04

Super-types: None
Sub-types: None
Name c04
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]">
<did> did </did> [1]
Start Group: m.desc.full [0..*]
Start Choice [0..*]
<accessrestrict> accessrestrict </accessrestrict> [0..1]
<accruals> accruals </accruals> [0..1]
<altformavail> altformavail </altformavail> [0..1]
<appraisal> appraisal </appraisal> [0..1]
<arrangement> arrangement </arrangement> [0..1]
<bibliography> bibliography </bibliography> [0..1]
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [0..1]
<custodhist> custodhist </custodhist> [0..1]
<odd> odd </odd> [0..1]
<otherfindaid> otherfindaid </otherfindaid> [0..1]
<phystech> phystech </phystech> [0..1]
<processinfo> processinfo </processinfo> [0..1]
<relatedmaterial> relatedmaterial </relatedmaterial> [0..1]
<scopecontent> scopecontent </scopecontent> [0..1]
<userestrict> userestrict </userestrict> [0..1]
End Choice
<dao> dao </dao> [0..*]
<daogrp> daogrp </daogrp> [0..*]
<dsc> dsc </dsc> [0..*]
End Group: m.desc.full
Start Sequence [0..*]
<c05> c05 </c05> [1..*]
End Sequence
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="c04">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="did" type=" did "/>
<xs:group ref=" m.desc.full " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<--<xs:element name="thead" type="thead" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="c05" type=" c05 " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.c "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: c05

Super-types: None
Sub-types: None
Name c05
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]">
<did> did </did> [1]
Start Group: m.desc.full [0..*]
Start Choice [0..*]
<accessrestrict> accessrestrict </accessrestrict> [0..1]
<accruals> accruals </accruals> [0..1]
<altformavail> altformavail </altformavail> [0..1]
<appraisal> appraisal </appraisal> [0..1]
<arrangement> arrangement </arrangement> [0..1]
<bibliography> bibliography </bibliography> [0..1]
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [0..1]
<custodhist> custodhist </custodhist> [0..1]
<odd> odd </odd> [0..1]
<otherfindaid> otherfindaid </otherfindaid> [0..1]
<phystech> phystech </phystech> [0..1]
<processinfo> processinfo </processinfo> [0..1]
<relatedmaterial> relatedmaterial </relatedmaterial> [0..1]
<scopecontent> scopecontent </scopecontent> [0..1]
<userestrict> userestrict </userestrict> [0..1]
End Choice
<dao> dao </dao> [0..*]
<daogrp> daogrp </daogrp> [0..*]
<dsc> dsc </dsc> [0..*]
End Group: m.desc.full
Start Sequence [0..*]
<c06> c06 </c06> [1..*]
End Sequence
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="c05">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="did" type=" did "/>
<xs:group ref=" m.desc.full " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<--<xs:element name="thead" type="thead" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="c06" type=" c06 " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.c "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: c06

Super-types: None
Sub-types: None
Name c06
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]">
<did> did </did> [1]
Start Group: m.desc.full [0..*]
Start Choice [0..*]
<accessrestrict> accessrestrict </accessrestrict> [0..1]
<accruals> accruals </accruals> [0..1]
<altformavail> altformavail </altformavail> [0..1]
<appraisal> appraisal </appraisal> [0..1]
<arrangement> arrangement </arrangement> [0..1]
<bibliography> bibliography </bibliography> [0..1]
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [0..1]
<custodhist> custodhist </custodhist> [0..1]
<odd> odd </odd> [0..1]
<otherfindaid> otherfindaid </otherfindaid> [0..1]
<phystech> phystech </phystech> [0..1]
<processinfo> processinfo </processinfo> [0..1]
<relatedmaterial> relatedmaterial </relatedmaterial> [0..1]
<scopecontent> scopecontent </scopecontent> [0..1]
<userestrict> userestrict </userestrict> [0..1]
End Choice
<dao> dao </dao> [0..*]
<daogrp> daogrp </daogrp> [0..*]
<dsc> dsc </dsc> [0..*]
End Group: m.desc.full
Start Sequence [0..*]
<c07> c07 </c07> [1..*]
End Sequence
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="c06">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="did" type=" did "/>
<xs:group ref=" m.desc.full " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<--<xs:element name="thead" type="thead" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="c07" type=" c07 " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.c "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: c07

Super-types: None
Sub-types: None
Name c07
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]">
<head> head </head> [0..1]
<did> did </did> [1]
Start Group: m.desc.full [0..*]
Start Choice [0..*]
<accessrestrict> accessrestrict </accessrestrict> [0..1]
<accruals> accruals </accruals> [0..1]
<altformavail> altformavail </altformavail> [0..1]
<appraisal> appraisal </appraisal> [0..1]
<arrangement> arrangement </arrangement> [0..1]
<bibliography> bibliography </bibliography> [0..1]
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [0..1]
<custodhist> custodhist </custodhist> [0..1]
<odd> odd </odd> [0..1]
<otherfindaid> otherfindaid </otherfindaid> [0..1]
<phystech> phystech </phystech> [0..1]
<processinfo> processinfo </processinfo> [0..1]
<relatedmaterial> relatedmaterial </relatedmaterial> [0..1]
<scopecontent> scopecontent </scopecontent> [0..1]
<userestrict> userestrict </userestrict> [0..1]
End Choice
<dao> dao </dao> [0..*]
<daogrp> daogrp </daogrp> [0..*]
<dsc> dsc </dsc> [0..*]
End Group: m.desc.full
Start Sequence [0..*]
<thead> thead </thead> [0..1]
<c08> c08 </c08> [1..*]
End Sequence
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="c07">
<xs:sequence>
<xs:element name="head" type=" head " minOccurs="0"/>
<xs:element name="did" type=" did "/>
<xs:group ref=" m.desc.full " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="thead" type=" thead " minOccurs="0"/>
<xs:element name="c08" type=" c08 " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.c "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: c08

Super-types: None
Sub-types: None
Name c08
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]">
<did> did </did> [1]
Start Group: m.desc.full [0..*]
Start Choice [0..*]
<accessrestrict> accessrestrict </accessrestrict> [0..1]
<accruals> accruals </accruals> [0..1]
<altformavail> altformavail </altformavail> [0..1]
<appraisal> appraisal </appraisal> [0..1]
<arrangement> arrangement </arrangement> [0..1]
<bibliography> bibliography </bibliography> [0..1]
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [0..1]
<custodhist> custodhist </custodhist> [0..1]
<odd> odd </odd> [0..1]
<otherfindaid> otherfindaid </otherfindaid> [0..1]
<phystech> phystech </phystech> [0..1]
<processinfo> processinfo </processinfo> [0..1]
<relatedmaterial> relatedmaterial </relatedmaterial> [0..1]
<scopecontent> scopecontent </scopecontent> [0..1]
<userestrict> userestrict </userestrict> [0..1]
End Choice
<dao> dao </dao> [0..*]
<daogrp> daogrp </daogrp> [0..*]
<dsc> dsc </dsc> [0..*]
End Group: m.desc.full
Start Sequence [0..*]
<c09> c09 </c09> [1..*]
End Sequence
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="c08">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="did" type=" did "/>
<xs:group ref=" m.desc.full " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<--<xs:element name="thead" type="thead" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="c09" type=" c09 " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.c "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: c09

Super-types: None
Sub-types: None
Name c09
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]">
<did> did </did> [1]
Start Group: m.desc.full [0..*]
Start Choice [0..*]
<accessrestrict> accessrestrict </accessrestrict> [0..1]
<accruals> accruals </accruals> [0..1]
<altformavail> altformavail </altformavail> [0..1]
<appraisal> appraisal </appraisal> [0..1]
<arrangement> arrangement </arrangement> [0..1]
<bibliography> bibliography </bibliography> [0..1]
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [0..1]
<custodhist> custodhist </custodhist> [0..1]
<odd> odd </odd> [0..1]
<otherfindaid> otherfindaid </otherfindaid> [0..1]
<phystech> phystech </phystech> [0..1]
<processinfo> processinfo </processinfo> [0..1]
<relatedmaterial> relatedmaterial </relatedmaterial> [0..1]
<scopecontent> scopecontent </scopecontent> [0..1]
<userestrict> userestrict </userestrict> [0..1]
End Choice
<dao> dao </dao> [0..*]
<daogrp> daogrp </daogrp> [0..*]
<dsc> dsc </dsc> [0..*]
End Group: m.desc.full
Start Sequence [0..*]
<c10> c10 </c10> [1..*]
End Sequence
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="c09">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="did" type=" did "/>
<xs:group ref=" m.desc.full " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<--<xs:element name="thead" type="thead" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="c10" type=" c10 " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.c "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: c10

Super-types: None
Sub-types: None
Name c10
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]">
<did> did </did> [1]
Start Group: m.desc.full [0..*]
Start Choice [0..*]
<accessrestrict> accessrestrict </accessrestrict> [0..1]
<accruals> accruals </accruals> [0..1]
<altformavail> altformavail </altformavail> [0..1]
<appraisal> appraisal </appraisal> [0..1]
<arrangement> arrangement </arrangement> [0..1]
<bibliography> bibliography </bibliography> [0..1]
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [0..1]
<custodhist> custodhist </custodhist> [0..1]
<odd> odd </odd> [0..1]
<otherfindaid> otherfindaid </otherfindaid> [0..1]
<phystech> phystech </phystech> [0..1]
<processinfo> processinfo </processinfo> [0..1]
<relatedmaterial> relatedmaterial </relatedmaterial> [0..1]
<scopecontent> scopecontent </scopecontent> [0..1]
<userestrict> userestrict </userestrict> [0..1]
End Choice
<dao> dao </dao> [0..*]
<daogrp> daogrp </daogrp> [0..*]
<dsc> dsc </dsc> [0..*]
End Group: m.desc.full
Start Sequence [0..*]
<c11> c11 </c11> [1..*]
End Sequence
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="c10">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="did" type=" did "/>
<xs:group ref=" m.desc.full " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<--<xs:element name="thead" type="thead" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="c11" type=" c11 " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.c "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: c11

Super-types: None
Sub-types: None
Name c11
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]">
<did> did </did> [1]
Start Group: m.desc.full [0..*]
Start Choice [0..*]
<accessrestrict> accessrestrict </accessrestrict> [0..1]
<accruals> accruals </accruals> [0..1]
<altformavail> altformavail </altformavail> [0..1]
<appraisal> appraisal </appraisal> [0..1]
<arrangement> arrangement </arrangement> [0..1]
<bibliography> bibliography </bibliography> [0..1]
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [0..1]
<custodhist> custodhist </custodhist> [0..1]
<odd> odd </odd> [0..1]
<otherfindaid> otherfindaid </otherfindaid> [0..1]
<phystech> phystech </phystech> [0..1]
<processinfo> processinfo </processinfo> [0..1]
<relatedmaterial> relatedmaterial </relatedmaterial> [0..1]
<scopecontent> scopecontent </scopecontent> [0..1]
<userestrict> userestrict </userestrict> [0..1]
End Choice
<dao> dao </dao> [0..*]
<daogrp> daogrp </daogrp> [0..*]
<dsc> dsc </dsc> [0..*]
End Group: m.desc.full
Start Sequence [0..*]
<c12> c12 </c12> [1..*]
End Sequence
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="c11">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="did" type=" did "/>
<xs:group ref=" m.desc.full " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<--<xs:element name="thead" type="thead" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="c12" type=" c12 " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.c "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: c12

Super-types: None
Sub-types: None
Name c12
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
level=" av.level [1]"
otherlevel=" xs:token (value comes from list: {'volym'|'karta'|'mikrofilm'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]">
<head> head </head> [0..1]
<did> did </did> [1]
Start Group: m.desc.full [0..*]
Start Choice [0..*]
<accessrestrict> accessrestrict </accessrestrict> [0..1]
<accruals> accruals </accruals> [0..1]
<altformavail> altformavail </altformavail> [0..1]
<appraisal> appraisal </appraisal> [0..1]
<arrangement> arrangement </arrangement> [0..1]
<bibliography> bibliography </bibliography> [0..1]
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [0..1]
<custodhist> custodhist </custodhist> [0..1]
<odd> odd </odd> [0..1]
<otherfindaid> otherfindaid </otherfindaid> [0..1]
<phystech> phystech </phystech> [0..1]
<processinfo> processinfo </processinfo> [0..1]
<relatedmaterial> relatedmaterial </relatedmaterial> [0..1]
<scopecontent> scopecontent </scopecontent> [0..1]
<userestrict> userestrict </userestrict> [0..1]
End Choice
<dao> dao </dao> [0..*]
<daogrp> daogrp </daogrp> [0..*]
<dsc> dsc </dsc> [0..*]
End Group: m.desc.full
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="c12">
<xs:sequence>
<xs:element name="head" type=" head " minOccurs="0"/>
<xs:element name="did" type=" did "/>
<xs:group ref=" m.desc.full " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.desc.c "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: change

Super-types: None
Sub-types: None
Name change
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<date> date </date> [1]
<item> item </item> [1..*]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="change">
<xs:sequence>
<xs:element name="date" type=" date "/>
<xs:element name="item" type=" item " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: chronitem

Super-types: None
Sub-types: None
Name chronitem
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]">
<date> date </date> [1]
Start Choice [1]
<event> event </event> [1]
<eventgrp> eventgrp </eventgrp> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="chronitem">
<xs:sequence>
<xs:element name="date" type=" date "/>
<xs:choice>
<xs:element name="event" type=" event "/>
<xs:element name="eventgrp" type=" eventgrp "/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: chronlist

Super-types: None
Sub-types: None
Name chronlist
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<head> head </head> [0..1]
<listhead> listhead </listhead> [0..1]
<chronitem> chronitem </chronitem> [1..*]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="chronlist">
<xs:sequence>
<xs:element name="head" type=" head " minOccurs="0"/>
<xs:element name="listhead" type=" listhead " minOccurs="0"/>
<xs:element name="chronitem" type=" chronitem " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: colspec

Super-types: None
Sub-types: None
Name colspec
Abstract no
XML Instance Representation
<...
colnum=" xs:NMTOKEN [0..1]"
colname=" xs:NMTOKEN [0..1]"
colwidth="anySimpleType [0..1]"
colsep=" yesorno [0..1]"
rowsep=" yesorno [0..1]"
align=" xs:token (value comes from list: {'left'|'right'|'center'|'justify'|'char'}) [0..1]"
char="anySimpleType [0..1]"
charoff=" xs:NMTOKEN [0..1]"/>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="colspec">
<xs:attribute name="colnum" type=" xs:NMTOKEN "/>
<xs:attribute name="colname" type=" xs:NMTOKEN "/>
<xs:attribute name="colwidth"/>
<xs:attribute name="colsep" type=" yesorno "/>
<xs:attribute name="rowsep" type=" yesorno "/>
<xs:attribute name="align">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=" xs:token ">
<xs:enumeration value="left"/>
<xs:enumeration value="right"/>
<xs:enumeration value="center"/>
<xs:enumeration value="justify"/>
<xs:enumeration value="char"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="char"/>
<xs:attribute name="charoff" type=" xs:NMTOKEN "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: container

Super-types: None
Sub-types: None
Name container
Abstract no
Documentation container: Lagt till att attributet container.type krävs. Karin Bredenberg, 2006-07-18

container: Tagit bort underelementen. Karin Bredenberg, 2006-07-18

container: Tagit tillbaka valet att formatera text mha taggen emph som gör det möjligt att sätta bold, italic, underline. Karin Bredenberg, 2006-08-21
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
label="anySimpleType [0..1]"
type=" xs:NMTOKEN [1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
parent=" xs:IDREFS [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.basic [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.basic
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="container" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.basic " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="label"/>
<xs:attribute name="type" type=" xs:NMTOKEN " use="required"/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
<xs:attribute name="parent" type=" xs:IDREFS "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: controlaccess

Super-types: None
Sub-types: None
Name controlaccess
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<head> head </head> [0..1]
Start Choice [1..*]
<p> p </p> [1]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
<corpname> corpname </corpname> [1]
<famname> famname </famname> [1]
<geogname> geogname </geogname> [1]
<name> name </name> [1]
<occupation> occupation </occupation> [1]
<persname> persname </persname> [1]
<subject> subject </subject> [1]
<genreform> genreform </genreform> [1]
<function> function </function> [1]
End Choice
<title> title </title> [1]
End Choice
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="controlaccess">
<xs:sequence>
<xs:element name="head" type=" head " minOccurs="0"/>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.blocks "/>
<xs:group ref=" m.access.title "/>
<xs:element name="controlaccess" type=" controlaccess "/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: corpname

Super-types: None
Sub-types: None
Name corpname
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
source=" xs:NMTOKEN [0..1]"
rules=" xs:NMTOKEN [0..1]"
authfilenumber="anySimpleType [0..1]"
normal="anySimpleType [0..1]"
role="anySimpleType [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Choice [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
<subarea> subarea </subarea> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="corpname" mixed="true">
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.phrase.bare "/>
<xs:element name="subarea" type=" subarea "/>
</xs:choice>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attributeGroup ref=" a.access "/>
<xs:attribute name="role"/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: creation

Super-types: None
Sub-types: None
Name creation
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Choice [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Choice
End Choice
<date> date </date> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="creation" mixed="true">
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.phrase.basic "/>
<xs:element name="date" type=" date "/>
</xs:choice>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: custodhist

Super-types: None
Sub-types: None
Name custodhist
Abstract no
Documentation custodhist: Ändrat så att custodhist bara kan innehålla p-element. Karin Bredenberg, 2006-07-18
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
Start Choice [1..*]
<p> p </p> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="custodhist">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.blocks "/>
<--<xs:element name="custodhist" type="custodhist"/>-->
<--<xs:element name="acqinfo" type="acqinfo"/>-->
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: dao

Super-types: None
Sub-types: None
Name dao
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
entityref=" xs:ENTITY [0..1]"
xpointer="anySimpleType [0..1]"
Attribute group reference (not shown): xlink:type

xlink:href="[1]"
xlink:role="[1]"
xlink:arcrole="[0..1]"
xlink:title="[0..1]"
xlink:show="[0..1]"
xlink:actuate="[0..1]">
<daodesc> daodesc </daodesc> [0..1]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="dao">
<xs:sequence>
<xs:element name="daodesc" type=" daodesc " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attributeGroup ref=" a.external.ptr "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: daodesc

Super-types: None
Sub-types: None
Name daodesc
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]">
<head> head </head> [0..1]
Start Group: m.blocks [1..*]
<p> p </p> [1]
End Group: m.blocks
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="daodesc">
<xs:sequence>
<xs:element name="head" type=" head " minOccurs="0"/>
<xs:group ref=" m.blocks " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: daogrp

Super-types: None
Sub-types: None
Name daogrp
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
Attribute group reference (not shown): xlink:type1

xlink:role="[0..1]"
xlink:title="[0..1]">
<daodesc> daodesc </daodesc> [0..1]
Start Choice [1..*]
<daoloc> daoloc </daoloc> [1]
Start Choice [1]
<resource> resource </resource> [1]
<arc> arc </arc> [1]
<ptrloc> ptrloc </ptrloc> [1]
<extptrloc> extptrloc </extptrloc> [1]
<refloc> refloc </refloc> [1]
<extrefloc> extrefloc </extrefloc> [1]
End Choice
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="daogrp">
<xs:sequence>
<xs:element name="daodesc" type=" daodesc " minOccurs="0"/>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="daoloc" type=" daoloc "/>
<xs:group ref=" extended.els "/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attributeGroup ref=" extended.atts "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: daoloc

Super-types: None
Sub-types: None
Name daoloc
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
Attribute group reference (not shown): xlink:type3

xlink:href="[1]"
xlink:role="[0..1]"
xlink:title="[0..1]"
xlink:label="[0..1]"
entityref=" xs:ENTITY [0..1]"
xpointer="anySimpleType [0..1]">
<daodesc> daodesc </daodesc> [0..1]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="daoloc">
<xs:sequence>
<xs:element name="daodesc" type=" daodesc " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attributeGroup ref=" a.loc.external.ptr "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: date

Super-types: None
Sub-types: None
Name date
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
type="anySimpleType [0..1]"
era=" xs:NMTOKEN [0..1]"
calendar=" xs:NMTOKEN [0..1]"
normal=" xs:token (pattern = (\-?(0|1|2)([0-9]{3})(((01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)((0[1-9])|((1|2)[0-9])|(3[0-1])))|\-((01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)(\-((0[1-9])|((1|2)[0-9])|(3[0-1])))?))?)(/\-?(0|1|2)([0-9]{3})(((01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)((0[1-9])|((1|2)[0-9])|(3[0-1])))|\-((01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)(\-((0[1-9])|((1|2)[0-9])|(3[0-1])))?))?)?) [0..1]"
certainty="anySimpleType [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.bare [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.bare
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="date" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.bare " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="type"/>
<xs:attributeGroup ref=" am.dates.era "/>
<xs:attributeGroup ref=" am.dates.calendar "/>
<xs:attributeGroup ref=" am.date.normal "/>
<xs:attribute name="certainty"/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: defitem

Super-types: None
Sub-types: None
Name defitem
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]">
<label> label </label> [1]
<item> item </item> [1]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="defitem">
<xs:sequence>
<xs:element name="label" type=" label "/>
<xs:element name="item" type=" item "/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: descgrp

Super-types: None
Sub-types: None
Name descgrp
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
type="anySimpleType [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<head> head </head> [0..1]
Start Choice [1..*]
<p> p </p> [1]
Start Choice [0..*]
<accessrestrict> accessrestrict </accessrestrict> [0..1]
<accruals> accruals </accruals> [0..1]
<altformavail> altformavail </altformavail> [0..1]
<appraisal> appraisal </appraisal> [0..1]
<arrangement> arrangement </arrangement> [0..1]
<bibliography> bibliography </bibliography> [0..1]
<controlaccess> controlaccess </controlaccess> [0..1]
<custodhist> custodhist </custodhist> [0..1]
<odd> odd </odd> [0..1]
<otherfindaid> otherfindaid </otherfindaid> [0..1]
<phystech> phystech </phystech> [0..1]
<processinfo> processinfo </processinfo> [0..1]
<relatedmaterial> relatedmaterial </relatedmaterial> [0..1]
<scopecontent> scopecontent </scopecontent> [0..1]
<userestrict> userestrict </userestrict> [0..1]
End Choice
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="descgrp">
<xs:sequence>
<xs:element name="head" type=" head " minOccurs="0"/>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.blocks "/>
<xs:group ref=" m.desc.base "/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="type"/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: descrules

Super-types: None
Sub-types: None
Name descrules
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.basic [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.basic
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="descrules" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.basic " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: did

Super-types: None
Sub-types: None
Name did
Abstract no
Documentation did: Tagit bort head taggen. Karin Bredenberg, 2006-07-17

did: Ändrat så att m.did bara kan förekomma 1 gång. Karin Bredenberg, 2006-07-17
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<abstract> abstract </abstract> [0..1]
<container> container </container> [0..*]
<unitid> unitid </unitid> [1]
<unittitle> unittitle </unittitle> [0..1]
<unitdate> unitdate </unitdate> [0..*]
<physdesc> physdesc </physdesc> [0..1]
<physloc> physloc </physloc> [0..1]
<origination> origination </origination> [0..*]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="did">
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:group ref=" m.did " maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: dimensions

Super-types: None
Sub-types: None
Name dimensions
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
label="anySimpleType [0..1]"
type="anySimpleType [0..1]"
unit="anySimpleType [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Choice [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Choice
End Choice
<dimensions> dimensions </dimensions> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="dimensions" mixed="true">
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.phrase.basic "/>
<xs:element name="dimensions" type=" dimensions "/>
</xs:choice>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="label"/>
<xs:attribute name="type"/>
<xs:attribute name="unit"/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: div

Super-types: None
Sub-types: None
Name div
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]">
<head> head </head> [0..1]
Start Group: m.blocks [0..*]
<p> p </p> [1]
End Group: m.blocks
<div> div </div> [0..*]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="div">
<xs:sequence>
<xs:element name="head" type=" head " minOccurs="0"/>
<xs:group ref=" m.blocks " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="div" type=" div " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: dsc

Super-types: None
Sub-types: None
Name dsc
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
type=" xs:token (value comes from list: {'analyticover'|'combined'|'in-depth'|'othertype'}) [0..1]"
othertype=" xs:NMTOKEN [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]"
tpattern=" xs:NMTOKEN [0..1]">
Start Group: m.blocks [0..*]
<p> p </p> [1]
End Group: m.blocks
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Sequence [1..*]
<c> c </c> [1]
End Sequence
Start Sequence [1..*]
<c01> c01 </c01> [1]
End Sequence
End Choice
<dsc> dsc </dsc> [0..*]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="dsc">
<xs:sequence>
<xs:sequence>
<--<xs:element name="head" type="head" minOccurs="0"/>-->
<xs:group ref=" m.blocks " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:choice>
<xs:sequence>
<--<xs:element name="thead" type="thead" minOccurs="0"/>-->
<xs:choice>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="c" type=" c "/>
<--<xs:element name="thead" type="thead" minOccurs="0"/>-->
</xs:sequence>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="c01" type=" c01 "/>
<--<xs:element name="thead" type="thead" minOccurs="0"/>-->
</xs:sequence>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:element name="dsc" type=" dsc " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="type">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=" xs:token ">
<xs:enumeration value="analyticover"/>
<xs:enumeration value="combined"/>
<xs:enumeration value="in-depth"/>
<xs:enumeration value="othertype"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="othertype" type=" xs:NMTOKEN "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
<xs:attributeGroup ref=" am.dsctab.tpattern "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: dscgrp

Super-types: None
Sub-types: None
Name dscgrp
Abstract no
Documentation dscgrp: Lagt till dscgrp eftersom att den inte finns i beta-versionen. Karin Bredenberg, 2006-07-18
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<head> head </head> [0..1]
Start Sequence [0..*]
<p> p </p> [1]
End Sequence
<ead> ... </ead> [1..*]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="dscgrp">
<xs:sequence>
<xs:element name="head" type=" head " minOccurs="0"/>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
<xs:group ref=" m.blocks "/>
</xs:sequence>
<xs:element ref=" ead " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: eadheader

Super-types: None
Sub-types: None
Name eadheader
Abstract no
Documentation eadheader: Justerat attributen så att endast countryencoding, dateencoding, langencoding och repositoryencoding är kvar. Karin Bredenberg, 2006-07-18
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
langencoding=" xs:NMTOKEN [0..1]"
dateencoding=" xs:NMTOKEN [0..1]"
countryencoding=" xs:NMTOKEN [0..1]"
repositoryencoding=" xs:NMTOKEN [0..1]">
<eadid> eadid </eadid> [1]
<filedesc> filedesc </filedesc> [1]
<profiledesc> profiledesc </profiledesc> [0..1]
<revisiondesc> revisiondesc </revisiondesc> [0..1]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="eadheader">
<xs:sequence>
<xs:element name="eadid" type=" eadid "/>
<xs:element name="filedesc" type=" filedesc "/>
<xs:element name="profiledesc" type=" profiledesc " minOccurs="0"/>
<xs:element name="revisiondesc" type=" revisiondesc " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="langencoding" type=" xs:NMTOKEN " default="iso639-2b"/>
<--<xs:attribute name="scriptencoding" default="iso15924" type="xs:NMTOKEN"/>-->
<xs:attribute name="dateencoding" type=" xs:NMTOKEN " default="iso8601"/>
<xs:attribute name="countryencoding" type=" xs:NMTOKEN " default="iso3166-1"/>
<xs:attribute name="repositoryencoding" type=" xs:NMTOKEN " default="iso15511"/>
<--<xs:attribute name="relatedencoding"/>-->
<--<xs:attribute name="findaidstatus" type="xs:NMTOKEN"/>-->
<--<xs:attribute name="encodinganalog"/>-->
</xs:complexType>
top

Complex Type: eadid

Super-types: None
Sub-types: None
Name eadid
Abstract no
Documentation eadid: Justerat så att endast countrycode samt mainagencycode är kvar. Karin Bredenberg, 2006-07-18

eadid: Justerat så att det endast ska vara type="xs:NMTOKEN" istället för type="data.repositorycode" för mainagencycode. Karin Bredenberg, 2006-07-26
XML Instance Representation
<...
countrycode=" xs:token (value comes from list: {'AF'|'AX'|'AL'|'DZ'|'AS'|'AD'|'AO'|'AI'|'AQ'|'AG'|'AR'|'AM'|'AW'|'AU'|'AT'|'AZ'|'BS'|'BH'|'BD'|'BB'|'BY'|'BE'|'BZ'|'BJ'|'BM'|'BT'|'BO'|'BA'|'BW'|'BV'|'BR'|'IO'|'BN'|'BG'|'BF'|'BI'|'KH'|'CM'|'CA'|'CV'|'KY'|'CF'|'TD'|'CL'|'CN'|'CX'|'CC'|'CO'|'KM'|'CG'|'CD'|'CK'|'CR'|'CI'|'HR'|'CU'|'CY'|'CZ'|'DK'|'DJ'|'DM'|'DO'|'EC'|'EG'|'SV'|'GQ'|'ER'|'EE'|'ET'|'FK'|'FO'|'FJ'|'FI'|'FR'|'GF'|'PF'|'TF'|'GA'|'GM'|'GE'|'DE'|'GH'|'GI'|'GR'|'GL'|'GD'|'GP'|'GU'|'GT'|'GN'|'GW'|'GY'|'HT'|'HM'|'VA'|'HN'|'HK'|'HU'|'IS'|'IN'|'ID'|'IR'|'IQ'|'IE'|'IL'|'IT'|'JM'|'JP'|'JO'|'KZ'|'KE'|'KI'|'KP'|'KR'|'KW'|'KG'|'LA'|'LV'|'LB'|'LS'|'LR'|'LY'|'LI'|'LT'|'LU'|'MO'|'MK'|'MG'|'MW'|'MY'|'MV'|'ML'|'MT'|'MH'|'MQ'|'MR'|'MU'|'YT'|'MX'|'FM'|'MD'|'MC'|'MN'|'MS'|'MA'|'MZ'|'MM'|'NA'|'NR'|'NP'|'NL'|'AN'|'NC'|'NZ'|'NI'|'NE'|'NG'|'NU'|'NF'|'MP'|'NO'|'OM'|'PK'|'PW'|'PS'|'PA'|'PG'|'PY'|'PE'|'PH'|'PN'|'PL'|'PT'|'PR'|'QA'|'RE'|'RO'|'RU'|'RW'|'SH'|'KN'|'LC'|'PM'|'VC'|'WS'|'SM'|'ST'|'SA'|'SN'|'CS'|'SC'|'SL'|'SG'|'SK'|'SI'|'SB'|'SO'|'ZA'|'GS'|'ES'|'LK'|'SD'|'SR'|'SJ'|'SZ'|'SE'|'CH'|'SY'|'TW'|'TJ'|'TZ'|'TH'|'TL'|'TG'|'TK'|'TO'|'TT'|'TN'|'TR'|'TM'|'TC'|'TV'|'UG'|'UA'|'AE'|'GB'|'US'|'UM'|'UY'|'UZ'|'VU'|'VE'|'VN'|'VG'|'VI'|'WF'|'EH'|'YE'|'ZM'|'ZW'}) [0..1]"
mainagencycode=" xs:NMTOKEN [0..1]"/>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="eadid" mixed="true">
<--<xs:attribute name="publicid"/>-->
<--<xs:attribute name="urn"/>-->
<--<xs:attribute name="url"/>-->
<xs:attributeGroup ref=" am.countrycode "/>
<xs:attribute name="mainagencycode" type=" xs:NMTOKEN "/>
<--<xs:attribute name="identifier"/>-->
<--<xs:attribute name="encodinganalog"/>-->
</xs:complexType>
top

Complex Type: edition

Super-types: None
Sub-types: None
Name edition
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.bare [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.bare
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="edition" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.bare " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: editionstmt

Super-types: None
Sub-types: None
Name editionstmt
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
Start Choice [1..*]
<edition> edition </edition> [1]
<p> p </p> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="editionstmt">
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="edition" type=" edition "/>
<xs:element name="p" type=" p "/>
</xs:choice>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: emph

Super-types: None
Sub-types: None
Name emph
Abstract no
Documentation emph: Justerat så att endast val av formatering är möjlig. Karin Bredenberg, 2006-08-21

emph: När elementet väljs är attributet render obligatoriskt. Karin Bredenberg, 2006-08-21
XML Instance Representation
<...
render=" av.render [1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.basic [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.basic
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="emph" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.basic " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attribute name="render" type=" av.render " use="required"/>
<--<xs:attribute name="id" type="xs:ID"/>-->
<--<xs:attribute name="altrender"/>-->
</xs:complexType>
top

Complex Type: entry

Super-types: None
Sub-types: None
Name entry
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
colname=" xs:NMTOKEN [0..1]"
namest=" xs:NMTOKEN [0..1]"
nameend=" xs:NMTOKEN [0..1]"
morerows=" xs:NMTOKEN [0..1]"
colsep=" yesorno [0..1]"
rowsep=" yesorno [0..1]"
align=" xs:token (value comes from list: {'left'|'right'|'center'|'justify'|'char'}) [0..1]"
char="anySimpleType [0..1]"
charoff=" xs:NMTOKEN [0..1]"
valign=" xs:token (value comes from list: {'top'|'middle'|'bottom'}) [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Choice [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Choice
Start Choice [1]
Start Choice [1]
<corpname> corpname </corpname> [1]
<famname> famname </famname> [1]
<geogname> geogname </geogname> [1]
<name> name </name> [1]
<occupation> occupation </occupation> [1]
<persname> persname </persname> [1]
<subject> subject </subject> [1]
<genreform> genreform </genreform> [1]
<function> function </function> [1]
End Choice
<date> date </date> [1]
<num> num </num> [1]
<origination> origination </origination> [1]
<repository> repository </repository> [1]
<unitdate> unitdate </unitdate> [1]
<unittitle> unittitle </unittitle> [1]
End Choice
End Choice
<address> address </address> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="entry" mixed="true">
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.phrase.plus "/>
<xs:element name="address" type=" address "/>
<--<xs:element name="list" type="list"/>-->
<--<xs:element name="note" type="note"/>-->
</xs:choice>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="colname" type=" xs:NMTOKEN "/>
<xs:attribute name="namest" type=" xs:NMTOKEN "/>
<xs:attribute name="nameend" type=" xs:NMTOKEN "/>
<xs:attribute name="morerows" type=" xs:NMTOKEN "/>
<xs:attribute name="colsep" type=" yesorno "/>
<xs:attribute name="rowsep" type=" yesorno "/>
<xs:attribute name="align">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=" xs:token ">
<xs:enumeration value="left"/>
<xs:enumeration value="right"/>
<xs:enumeration value="center"/>
<xs:enumeration value="justify"/>
<xs:enumeration value="char"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="char"/>
<xs:attribute name="charoff" type=" xs:NMTOKEN "/>
<xs:attribute name="valign">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=" xs:token ">
<xs:enumeration value="top"/>
<xs:enumeration value="middle"/>
<xs:enumeration value="bottom"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
top

Complex Type: event

Super-types: None
Sub-types: None
Name event
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.para.content [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Choice
Start Choice [1]
Start Choice [1]
<corpname> corpname </corpname> [1]
<famname> famname </famname> [1]
<geogname> geogname </geogname> [1]
<name> name </name> [1]
<occupation> occupation </occupation> [1]
<persname> persname </persname> [1]
<subject> subject </subject> [1]
<genreform> genreform </genreform> [1]
<function> function </function> [1]
End Choice
<date> date </date> [1]
<num> num </num> [1]
<origination> origination </origination> [1]
<repository> repository </repository> [1]
<unitdate> unitdate </unitdate> [1]
<unittitle> unittitle </unittitle> [1]
End Choice
End Choice
Start Choice [1]
Start Choice [1]
<address> address </address> [1]
End Choice
End Choice
End Choice
End Group: m.para.content
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="event" mixed="true">
<xs:group ref=" m.para.content " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: eventgrp

Super-types: None
Sub-types: None
Name eventgrp
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]">
<event> event </event> [1..*]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="eventgrp">
<xs:sequence>
<xs:element name="event" type=" event " maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: expan

Super-types: None
Sub-types: None
Name expan
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
abbr="anySimpleType [0..1]"/>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="expan" mixed="true">
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="abbr"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: extent

Super-types: None
Sub-types: None
Name extent
Abstract no
Documentation extent: Ändrat så att bara innehåller attributet unit och text. Karin Bredenberg, 2006-07-19

extent: Lagt till fasta attributvärden för @unit. Karin Bredenberg, 2006-07-31

extent: Tagit tillbaka valet att formatera text mha taggen emph som gör det möjligt att sätta bold, italic, underline. Karin Bredenberg, 2006-08-21
XML Instance Representation
<...
unit=" xs:string (value comes from list: {'Hyllmeter'|'Volymer'|'Inbundna pappershandlingar'|'Buntade, pärmlagda eller kartonglagda pappershandlingar'|'Kartor'|'Ritningar'|'Mikrofilmrullar'|'Mikrofichekort'|'Spelfilmsrullar'|'Fotografier'|'Ljudupptagningar'|'Videoupptagningar'|'ADB-upptagningar'|'Föremål'|'fasc.'|'blad.'|'sid.'|'hyllm'|'hyllm.'|'vol'|'vol.'}) [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.basic [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.basic
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="extent" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.basic " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<--<xs:attributeGroup ref="a.common"/>-->
<--<xs:attribute name="label"/>-->
<--<xs:attribute name="type"/>-->
<xs:attribute name="unit">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=" xs:string ">
<xs:enumeration value="Hyllmeter"/>
<xs:enumeration value="Volymer"/>
<xs:enumeration value="Inbundna pappershandlingar"/>
<xs:enumeration value="Buntade, pärmlagda eller kartonglagda pappershandlingar"/>
<xs:enumeration value="Kartor"/>
<xs:enumeration value="Ritningar"/>
<xs:enumeration value="Mikrofilmrullar"/>
<xs:enumeration value="Mikrofichekort"/>
<xs:enumeration value="Spelfilmsrullar"/>
<xs:enumeration value="Fotografier"/>
<xs:enumeration value="Ljudupptagningar"/>
<xs:enumeration value="Videoupptagningar"/>
<xs:enumeration value="ADB-upptagningar"/>
<xs:enumeration value="Föremål"/>
<xs:enumeration value="fasc."/>
<xs:enumeration value="blad."/>
<xs:enumeration value="sid."/>
<xs:enumeration value="hyllm"/>
<xs:enumeration value="hyllm."/>
<xs:enumeration value="vol"/>
<xs:enumeration value="vol."/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<--<xs:attribute name="encodinganalog"/>-->
</xs:complexType>
top

Complex Type: extptr

Super-types: None
Sub-types: None
Name extptr
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
entityref=" xs:ENTITY [0..1]"
xpointer="anySimpleType [0..1]"
Attribute group reference (not shown): xlink:type

xlink:href="[1]"
xlink:role="[1]"
xlink:arcrole="[0..1]"
xlink:title="[0..1]"
xlink:show="[0..1]"
xlink:actuate="[0..1]"/>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="extptr">
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attributeGroup ref=" a.external.ptr "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: extptrloc

Super-types: None
Sub-types: None
Name extptrloc
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
Attribute group reference (not shown): xlink:type3

xlink:href="[1]"
xlink:role="[0..1]"
xlink:title="[0..1]"
xlink:label="[0..1]"
entityref=" xs:ENTITY [0..1]"
xpointer="anySimpleType [0..1]"/>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="extptrloc">
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attributeGroup ref=" a.loc.external.ptr "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: extref

Super-types: None
Sub-types: None
Name extref
Abstract no
Documentation extref: Ändrat så att endast ett underelementet title finns och denna får finnas en gång och har inget innehåll. Karin Bredenberg, 2006-07-19
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
entityref=" xs:ENTITY [0..1]"
xpointer="anySimpleType [0..1]"
Attribute group reference (not shown): xlink:type

xlink:href="[1]"
xlink:role="[1]"
xlink:arcrole="[0..1]"
xlink:title="[0..1]"
xlink:show="[0..1]"
xlink:actuate="[0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Choice [0..1]
<title> ... </title> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="extref" mixed="true">
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1">
<--<xs:group ref="m.para.content.norefs"/>-->
<--<xs:element name="bibref" type="bibref"/>-->
<--<xs:element name="title" type="title"/>-->
<--<xs:element name="archref" type="archref"/>-->
<--<xs:element name="ref" type="ref"/>-->
<xs:element name="title"/>
</xs:choice>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attributeGroup ref=" a.external.ptr "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: extrefloc

Super-types: None
Sub-types: None
Name extrefloc
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
Attribute group reference (not shown): xlink:type3

xlink:href="[1]"
xlink:role="[0..1]"
xlink:title="[0..1]"
xlink:label="[0..1]"
entityref=" xs:ENTITY [0..1]"
xpointer="anySimpleType [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.para.content.norefs [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Choice
Start Choice [1]
Start Choice [1]
<corpname> corpname </corpname> [1]
<famname> famname </famname> [1]
<geogname> geogname </geogname> [1]
<name> name </name> [1]
<occupation> occupation </occupation> [1]
<persname> persname </persname> [1]
<subject> subject </subject> [1]
<genreform> genreform </genreform> [1]
<function> function </function> [1]
End Choice
<date> date </date> [1]
<num> num </num> [1]
<origination> origination </origination> [1]
<repository> repository </repository> [1]
<unitdate> unitdate </unitdate> [1]
<unittitle> unittitle </unittitle> [1]
End Choice
End Choice
Start Choice [1]
Start Choice [1]
<address> address </address> [1]
End Choice
End Choice
End Choice
End Group: m.para.content.norefs
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="extrefloc" mixed="true">
<xs:group ref=" m.para.content.norefs " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attributeGroup ref=" a.loc.external.ptr "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: famname

Super-types: None
Sub-types: None
Name famname
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
source=" xs:NMTOKEN [0..1]"
rules=" xs:NMTOKEN [0..1]"
authfilenumber="anySimpleType [0..1]"
normal="anySimpleType [0..1]"
role="anySimpleType [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.bare [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.bare
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="famname" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.bare " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attributeGroup ref=" a.access "/>
<xs:attribute name="role"/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: filedesc

Super-types: None
Sub-types: None
Name filedesc
Abstract no
Documentation filedesc: Justerat så att endast titlestmt är kvar. Karin Bredenberg, 2006-07-18

filedesc: Lagt tillbaka notestmt. Karin Bredenberg, 2006-07-31
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<titlestmt> titlestmt </titlestmt> [1]
<notestmt> notestmt </notestmt> [0..1]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="filedesc">
<xs:sequence>
<xs:element name="titlestmt" type=" titlestmt "/>
<--<xs:element name="editionstmt" type="editionstmt" minOccurs="0"/>-->
<--<xs:element name="publicationstmt" type="publicationstmt" minOccurs="0"/>-->
<--<xs:element name="seriesstmt" type="seriesstmt" minOccurs="0"/>-->
<xs:element name="notestmt" type=" notestmt " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: fileplan

Super-types: None
Sub-types: None
Name fileplan
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<head> head </head> [0..1]
Start Choice [1..*]
<p> p </p> [1]
<fileplan> fileplan </fileplan> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="fileplan">
<xs:sequence>
<xs:element name="head" type=" head " minOccurs="0"/>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.blocks "/>
<xs:element name="fileplan" type=" fileplan "/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: frontmatter

Super-types: None
Sub-types: None
Name frontmatter
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]">
<titlepage> titlepage </titlepage> [0..1]
<div> div </div> [0..*]
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="frontmatter">
<xs:sequence>
<xs:element name="titlepage" type=" titlepage " minOccurs="0"/>
<xs:element name="div" type=" div " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: function

Super-types: None
Sub-types: None
Name function
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
source=" xs:NMTOKEN [0..1]"
rules=" xs:NMTOKEN [0..1]"
authfilenumber="anySimpleType [0..1]"
normal="anySimpleType [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.bare [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.bare
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="function" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.bare " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attributeGroup ref=" a.access "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: genreform

Super-types: None
Sub-types: None
Name genreform
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
type="anySimpleType [0..1]"
source=" xs:NMTOKEN [0..1]"
rules=" xs:NMTOKEN [0..1]"
authfilenumber="anySimpleType [0..1]"
normal="anySimpleType [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.bare [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.bare
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="genreform" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.bare " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="type"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.access "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: geogname

Super-types: None
Sub-types: None
Name geogname
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
source=" xs:NMTOKEN [0..1]"
rules=" xs:NMTOKEN [0..1]"
authfilenumber="anySimpleType [0..1]"
normal="anySimpleType [0..1]"
role="anySimpleType [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.bare [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.bare
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="geogname" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.bare " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attributeGroup ref=" a.access "/>
<xs:attribute name="role"/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: head

Super-types: None
Sub-types: None
Name head
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
althead="anySimpleType [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.bare [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.bare
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="head" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.bare " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="althead"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: head01

Super-types: None
Sub-types: None
Name head01
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.bare [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.bare
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="head01" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.bare " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: head02

Super-types: None
Sub-types: None
Name head02
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Group: m.phrase.bare [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
End Group: m.phrase.bare
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="head02" mixed="true">
<xs:group ref=" m.phrase.bare " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: imprint

Super-types: None
Sub-types: None
Name imprint
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<!-- Mixed content -->
Start Choice [0..*]
Start Choice [1]
Start Choice [0..1]
End Choice
Start Choice [1]
<emph> emph </emph> [1]
End Choice
End Choice
<publisher> publisher </publisher> [1]
<geogname> geogname </geogname> [1]
<date> date </date> [1]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="imprint" mixed="true">
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:group ref=" m.phrase.bare "/>
<xs:element name="publisher" type=" publisher "/>
<xs:element name="geogname" type=" geogname "/>
<xs:element name="date" type=" date "/>
</xs:choice>
<xs:attributeGroup ref=" a.common "/>
<xs:attribute name="encodinganalog"/>
</xs:complexType>
top

Complex Type: index

Super-types: None
Sub-types: None
Name index
Abstract no
XML Instance Representation
<...
id=" xs:ID [0..1]"
altrender="anySimpleType [0..1]"
audience=" xs:token (value comes from list: {'external'|'internal'}) [0..1]"
encodinganalog="anySimpleType [0..1]">
<head> head </head> [0..1]
Start Group: m.blocks [0..*]
<p> p </p> [1]
End Group: m.blocks
Start Choice [1]
<listhead> listhead </listhead> [0..1]
<indexentry> indexentry </indexentry> [1..*]
<index> index </index> [1..*]
End Choice
</...>
Schema Component Representation
<xs:complexType name="index">
<xs:sequence>
<xs:element name="head" type=" head " minOccurs="0"/>
<xs:group ref=" m.blocks " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:choice>
<xs:sequence>
<xs:element name="