Förslag på

Leveranspaket

Standarder och format

Förslag

Förslag på hur digitala leveranser kan beskrivas enligt ENSAM (E-arkivsamverkansgruppens metadatagrupp).

Senaste uppdatering: 2010-06-17

METS: Metadata Encoding and Transmission Standard

METS
Den officiella hemsidan för METS
http://www.loc.gov/standards/mets/
"Utvärdering av XML-standarden METS för specifikation av dataleveranser till Riksarkivet"
Ett examensarbete om METS av Karin Bredenberg
Rapport METS.pdf

METS profil SWEIPB


SWEIPB Generell profil för alla typer av IP, är en basprofil där man behöver skriva egna utökningsprofiler. Denna profil är tänkt att användas framför allt när man har beskrivande metadata som kräver en länk, till exempel en hänvisning till en metadatabeskrivning i LIBRIS. SWEIPB.xml
Beskrivning av element IP Beskrivning av profil för IP Rapport.pdf
Schema Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil SWEIPB SWEIPB_METS.xsd
XLink Schema Detta är XLink schemat, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat SWEIP_METS_xlink.xsd
Exempel 1 Exempel 1 SWEIPB_Appendix1.xml
Exempel 2 Exempel 2 SWEIPB_Appendix2.xml
Exempel 3 Exempel 3 SWEIPB_Appendix3.xml

METS profil SWEIP


SWEIP Generell profil för alla typer av IP, är en basprofil där man behöver skriva egna utöknings profiler SWEIP.xml
Beskrivning av element IP Beskrivning av profil för IP Rapport.pdf
Schema Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil SWEIP SWEIP_METS.xsd
XLink Schema Detta är XLink schemat, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat SWEIP_METS_xlink.xsd
Exempel 1 Exempel 1 SWEIP_Appendix1.xml
Exempel 2 Exempel 2 SWEIP_Appendix2.xml
Exempel 3 Exempel 3 SWEIP_Appendix3.xml

Utkast på hur basprofilerna kan användas av olika typer av verksamheter

Dessa exempel är framtagna av deltagare i arbetsgruppen och är INTE något som är fastslaget som användning.


KB Test SWEIPB för digitaliserad nyhetstidning (konvertering från DIDL) METS-dokument
LDB Test SWEIP för webbpaket METS-dokument PREMIS-dokument ADDML-dokument
R7 Test SWEIP för journalsystem METS-dokument
REDA Test SWEIP för foton METS-dokument
SLL Test SWEIP för diariesystem METS-dokument
Universitet (SLU och LiU) Test SWEIP för databasleverans METS-dokument

Uppdateringar

2011-01-10Lagt till länk för XLink-schemat
2010-06-17Rapport uppdatering
2010-06-04Rapport samt text uppdateringar
2010-05-28Rapport samt text uppdateringar
2010-05-03Sidan skapad