Bildmetadata

Standarder och format

Denna sida innehåller dokumentation om standarder och format för bild metadata hos Riksarkivet

Senaste uppdatering: 2009-06-09

MIX: NISO Metadata for Images in XML

MIX
Den officiella hemsidan för MIX
http://www.loc.gov/standards/mix/

MIX


MIX Exempelfil Kvar att ta fram
PM MIX Beskrivning av MIX Kvar att ta fram
Schema Anpassat schema för MIX RA_MIX.xsd

Uppdateringar

2009-06-09Sidan skapad