Bevarandemetadata

Standarder och format

Denna sida innehåller dokumentation om standarder och format för bevarande metadata hos Riksarkivet

Senaste uppdatering: 2012-11-12

PREMIS: Preservation Metadata: Implementation Strategies

PREMIS
Den officiella hemsidan för PREMIS
http://www.loc.gov/standards/premis/index.html

PREMIS


PREMIS Exempelfil Kvar att ta fram
PM PREMIS Beskrivning av PREMIS Kvar att ta fram
Schema Anpassat schema för PREMIS RA_PREMIS.xsd

PREMIS länkar till gamla scheman


Version 2 original ra_premis.xsd
Version 2 ra_premis.xsd

Uppdateringar

2013-09-30Schemat uppdaterat med import av xlink från RA-server istället för LoC. Detta medför ingen versions förändring
2012-11-12Schemat uppdaterat med värdelistor.
2012-09-24Schemat uppdaterat med värdelistor.
2011-09-30Schemat uppdaterat med värdelistor.
2010-11-02Schemat uppdaterat med värdelistor.
2010-10-06Schemat uppdaterat med värdelistor.
2010-10-01Schemat uppdaterat med värdelistor.
2010-09-14Schemat uppdaterat med värdelistor.
2010-09-13Schemat uppdaterat med värdelistor.
2010-07-13Schemat uppdaterat med värdelistor.
2010-07-07Schemat uppdaterat med värdelistor. Kompletterat med länk till gamla schemat.
2009-06-09Sidan skapad