Nationell ArkivDatabas

Standarder och format

Denna sida innehåller dokumentation om standarder och format för leverans av data till den nationella arkivdatabasen: https://sok.riksarkivet.se/nad.

NYTT: Det finns nu även en sida med förslag till utbytesformat för arkivbeskrivningar och förteckningar på http://xml.ra.se/EAD/

Senaste uppdatering: 2013-09-26

EAC: Encoded Archival Context

(BETA) EAC—Encoded Archival Context (BETA)
Hemsidan för EAC(beta) med DTD, scheman och dataelementkatalog
http://jefferson.village.virginia.edu/eac/
EAC—Encoded Archival Context
Den officiella hemsidan för EAC-CPF med scheman och dataelementkatalog
http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/
RA:s EAC-schema
Det EAC-schema som utvecklats för NAD.
Senaste uppdatering: 2008-03-05
RA_EAC.xsd
EAC-EXPORT TILL NAD Beskrivning och anvisningar för tillämpningen av RA_EAC.xsd.
Senaste uppdatering: 2006-09-11
NAD_EAC.pdf

Innehåll och skrivregler


NAD: dataelementkatalog(2005), utdrag Denna del av dataelementkatalogen beskriver elementen som kan användas för information om personer och institutioner, särskilt i egenskapen av arkivbildare. Datkat_aukt.html
NAD: Datalementkatalog (1993) Den första versionen av dataelementkatalogen med rättelser. Dataelementkatalog1993.pdf
Handbok för NAD Handboken beskriver auktoritetsregistrering och vilka skrivregler som ska tillämpas. NAD-handbok

NAD-MARC-formatet

NAD-MARC-formatet som beskrevs i Datalementkatalogen 1993 var en förenklad anpassning av MARC-AMC (MARC for Archives and Manuscript Control). NAD kan fortfarande ta emot data i detta format om innehållet strikt följer reglerna.

Internationella arkivstandarder

ICA/CBPS
Committee on Best Practices and Standards
Den internationella arkivorganisationens nya kommitté för arkivstandarder.
Tidigare "Provisional section on Standards and Best Practices"
www.ica.org
ISAAR(CPF):
International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families. Second edition, 2004
Den internationella arkivorganisationens standard för auktoritetsposter för institutioner, personer och släkter.
http://www.ica.org/biblio/ISAAR2EN.pdf
ISAD(G):
General International Standard Archival Description. Second edition, 1999.
Den internationella arkivorganisationens standard för arkivbeskrivningar och förteckningar. www.ica.org/biblio/isad_g_2e.pdf
EAD—Encoded Archival Description
Datamodell och utbytesformat i xml för arkivbeskrivningar och förteckningar. www.loc.gov/ead/

Uppdateringar

2013-09-26Riksarkivets webbsideadress uppdaterad.
2009-10-05EAC-CPF har ny hemsida
2008-03-05Elementet archunit är uppdaterat med elementet physloc, och elementet eacrel är uppdaterat med attributet href i schemat RA_EAC.xsd
2007-11-05Elementet condescgrp i schemat RA_EAC.xsd är justerat med avseende på antalet eac-element som kan finnas.