Publicerat material

Rapporter och FGS:er publiceras via http://www.riksarkivet.se/fgs-earkiv

På denna sida publiceras XML-scheman och XML-dokument

Senaste uppdatering: 2016-10-01

Publicerade scheman
Förändringar i filerna kommer att ske

FGS för paketstruktur för e-arkiv (gällande versioner)

FGS FGS för paketstruktur för e-arkiv FGS Paketstruktur nås via sidan för FGS:er
METS profil METS profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml för FGS för paketstruktur för e-arkiv METS/CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml
Schema Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil NationalArchiveSwedenPackageProfile.xml METS/CSPackageMETS.xsd
Extension schema Detta är det anpassade utökningsschemat för METS profilen CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml METS/CSPackageExtensionMETS.xsd
XLink Schema Detta är XLink schemat, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat xlink/xlink.xsd
Exempel 1 Exempel 1 METS/Appendix1.xml
Exempel 2 Exempel 2 METS/Appendix2.xml
Exempel 3 Exempel 3 METS/Appendix3.xml
Exempel 4 Exempel 4 METS/Appendix4.xml

FGS för paketstruktur för e-arkiv länkar direkt till schema versioner inklusive äldre versioner

METS profil version 1.1 METS profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml för FGS för paketstruktur för e-arkiv Giltlig 2016-10-01 -- CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml
METS profil version 1.0 METS profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml för FGS för paketstruktur för e-arkiv Giltlig 2015-08-15 -- 2016-10-01 CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml
Schema version 1.1 Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml Giltlig 2016-10-01 -- CSPackageMETS.xsd
Schema version 1.0 Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml Giltlig 2015-08-15 -- 2016-10-01 CSPackageMETS.xsd
Extensionschema version 1.1 Detta är det anpassade utökningsschemat för METS profilen NationalArchiveSwedenPackageProfile.xml Giltlig 2016-10-01 -- CSPackageExtensionMETS.xsd
Extensionschema version 1.0 Detta är det anpassade utökningsschemat för METS profilen NationalArchiveSwedenPackageProfile.xml Giltlig 2015-08-15 -- 2016-10-01 CSPackageExtensionMETS.xsd
XLink Schema version 1.0 Detta är XLink schemat, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat Giltlig 2015-08-15 -- xlink.xsd

Resultat från projektet eARD nås: Projektresultat

Versionshistorik för sidan

2016-10-01Uppdatering av METS-profilen och utökningschemat med införande av attributet AGREEMENTFORM med dess ordlista och därmed även en uppdatering av METS-schemat, viss korrektur i texten av profilen har även skett. Profilen, schemat och utökningsschemat har därmed en ny version
2015-12-16METS-schemat uppdaterat med rättning av felaktiga värden i värdelistan i schemat som använder ordlistan vcaltRecordID_TYPE vilket gör att det inte är en ny schema version
2015-10-29METS-schemat uppdaterat med rättning av felbenämning av informationstyp vilket gör att det inte är en ny schema version
2015-08-15Sidan publicerad
2015-08-15Sidan skapad