Publicerat material

Rapporter och FGS:er publiceras via http://www.riksarkivet.se/fgs-earkiv

På denna sida publiceras XML-scheman och XML-dokument

Senaste uppdatering: 2019-02-28

Publicerade scheman
Förändringar i filerna kommer att ske

FGS för paketstruktur för e-arkiv (gällande versioner)

FGS FGS för paketstruktur för e-arkiv FGS Paketstruktur nås via sidan för FGS:er
METS profil METS profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml för FGS för paketstruktur för e-arkiv METS/CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml
Schema Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil NationalArchiveSwedenPackageProfile.xml METS/CSPackageMETS.xsd
Extension schema Detta är det anpassade utökningsschemat för METS profilen CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml METS/CSPackageExtensionMETS.xsd
XLink Schema Detta är XLink schemat, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat xlink/xlink.xsd
Exempel 1 Exempel 1 METS/Appendix1.xml
Exempel 2 Exempel 2 METS/Appendix2.xml
Exempel 3 Exempel 3 METS/Appendix3.xml
Exempel 4 Exempel 4 METS/Appendix4.xml

FGS för paketstruktur för e-arkiv länkar direkt till schema versioner inklusive äldre versioner

METS profil version 1.2 METS profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml för FGS för paketstruktur för e-arkiv Giltlig 2017-10-25 -- CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml
METS profil version 1.1 METS profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml för FGS för paketstruktur för e-arkiv Giltlig 2016-10-01 -- 2017-10-25 CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml
METS profil version 1.0 METS profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml för FGS för paketstruktur för e-arkiv Giltlig 2015-08-15 -- 2016-10-01 CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml
Schema version 1.2 Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml Giltlig 2017-10-25 -- CSPackageMETS.xsd
Schema version 1.1 Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml Giltlig 2016-10-01 -- 2017-10-25 CSPackageMETS.xsd
Schema version 1.0 Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml Giltlig 2015-08-15 -- 2016-10-01 CSPackageMETS.xsd
Extensionschema version 1.2 Detta är det anpassade utökningsschemat för METS profilen NationalArchiveSwedenPackageProfile.xml Giltlig 2017-10-25 -- CSPackageExtensionMETS.xsd
Extensionschema version 1.1 Detta är det anpassade utökningsschemat för METS profilen NationalArchiveSwedenPackageProfile.xml Giltlig 2016-10-01 -- 2017-10-25 CSPackageExtensionMETS.xsd
Extensionschema version 1.0 Detta är det anpassade utökningsschemat för METS profilen NationalArchiveSwedenPackageProfile.xml Giltlig 2015-08-15 -- 2016-10-01 CSPackageExtensionMETS.xsd
XLink Schema version 1.0 Detta är XLink schemat, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat respektive EAC-CPF-schemat Giltlig 2015-08-15 -- xlink.xsd

FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) (gällande versioner)

FGS FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) nås via sidan för FGS:er
EAC beta Schema FGS schema EAC beta (skiljer enkom gällande kommentarer i förhållande till RA's schema) EACbeta/RA_EAC.xsd
Exempel 1 Person EACbeta/Exempel_AA_Person.xml
Exempel 2 Corporate body EACbeta/Exempel_AA_Institution.xml
EAD 2002 Schema FGS schema EAD2002 (skiljer enkom gällande sökvägar till xlink schema i förhållande till RA's schema) EAD2002/RA_EAD.xsd
EAD 2002 xlink Schema FGS schema EAD2002 xlink (skiljer enkom gällande sökvägar till EAD schema i förhållande till RA's schema) återfinns i både mapp föf xlink ssamt EAD2002 EAD2002/RA_EAD_xlink.xsd samt EAD2002/RA_EAD_xlink.xsd
Exempel Ett exempel arkiv EAD2002/SE_RA_730064x.xml

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) (gällande versioner)

FGS FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) nås via sidan för FGS:er
EAC-CPF Schema FGS schema EAC-CPF EACCPF/fgs_cpf.xsd
Exempel 1 Person EACCPF/EAC_CPF_Exempel_person.xml
Exempel 2 Family EACCPF/EAC_CPF_Exempel_family.xml
Exempel 3 Corporate body EACCPF/EAC_CPF_Exempel_corporateBody.xml
EAD 3 XML-Schema FGS XML-schema EAD3 EAD3/ead3.xsd
EAD 3 RNG-Schema FGS RNG-schema EAD3 EAD3/ead3.rng
EAD3 schematron mapp Zippad Schematron mapp för EAD3 EAD3/schematron.zip
EAD3 schematron Schematron regler som gäller i original för EAD3 EAD3/schematron/ead3.sch
EAD3 schematron FGS anpassad Schematron regler som följer FGS EAD3/schematron/FGS_ead3.sch
EAD3 schematron som kan användas för att göra en egen anpassning Schematron regler som följer den egna anpassningen EAD3/schematron/anpassning.sch
Exempel 1 EAD3 exempel som använder XML-schema EAD3/EAD3_XMLSchema_Exempel.xml
Exempel 2 EAD3 exempel som använder RNG EAD3/EAD3_RNG_Exempel.xml

FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) samt FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) länkar direkt till schema versioner inklusive äldre versioner

EAC beta version 1.0 FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) EAC beta XML-schema Giltlig 2017-10-25 -- RA_EAC.xsd
EAD 2002 version 1.0 FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) EAD 2002 XML-schema Giltlig 2017-10-25 -- RA_EAD.xsd
EAD 2002 xlink version 1.0 FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) EAD 2002 xlink XML-schema Giltlig 2017-10-25 -- RA_EAD_xlink.xsd
EAC-CPF version 1.0 FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) EAC-CPF XML-schema Giltlig 2017-10-25 -- fgs_cpf.xsd
EAD 3 test version 0.1 FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) EAD3 XML-schema Giltlig 2017-10-25 -- ead3.xsd
EAD 3 test version 0.1 FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) EAD3 RNG-schema Giltlig 2017-10-25 -- ead3.rng
EAD 3 zippad schematron-mapp test version FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) EAD3 Schematron Giltlig 2017-10-25 -- Schematron mapp EAD3
EAD 3 schematron test version 0.1 FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) EAD3 Schematron Giltlig 2017-10-25 -- ead3.sch
EAD 3 anpassad schematron test version 0.1 FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) EAD3 Schematron anpassad för FGS Giltlig 2017-10-25 -- FGS_ead3.sch

FGS Ärendehantering (gällande version)

FGS FGS Ärendehantering FGS Ärendehantering nås via sidan för FGS:er
Schema FGS Schema arendehantering.xsd

FGS Personal (gällande versioner)

FGS FGS Personal FGS Personal nås via sidan för FGS:er
EAC-CPF Schema Schema EAC-CPF eac-cpf.xsd
EAC-CPF schematron för Organisation Schematron regler som följer FGS i delen för Organisation organisation.sch
Exempel 1 Organisation organisation.xml
EAC-CPF schematron för OrganisatoriskEnhet Schematron regler som följer FGS i delen för OrganisatoriskEnhet organisatoriskEnhet.sch
Exempel 2 OrganisatoriskEnhet organisatoriskEnhet.xml
Exempel 3 Person person.xml
Anställning Schema Schema Anställning employment.xsd
Anställning schematron som kan användas för att göra en egen anpassning Schematron regler som följer den egna anpassningen employment.sch
Exempel 4 Anställning employment.xml
Arbetstagare Schema Schema Arbetstagare employee.xsd
Arbetstagare schematron som kan användas för att göra en egen anpassning Schematron regler som följer den egna anpassningen employee.sch
Exempel 5 Arbetstagare employee.xml

Resultat från projektet eARD nås: Projektresultat

Versionshistorik för sidan

2019-02-28Nytt schema för FGS Personal
2018-12-20Nytt schema för FGS Ärendehantering
2017-11-01Korrigering av felaktig länk på denna sida direkt till METS schema version 1.2
2017-10-25METS-profilen uppdaterad med avseende på stavfel. METS utöknings schema ändrat datatyp på attributen STARTDATE och ENDDATE till xs:date. Alla scheman gällande FGS Arkivredovisning Allmänna (Arkivschemat) samt testversionen av FGS (Verksamhetsbaserad) tillagda
2016-10-01Uppdatering av METS-profilen och utökningschemat med införande av attributet AGREEMENTFORM med dess ordlista och därmed även en uppdatering av METS-schemat, viss korrektur i texten av profilen har även skett. Profilen, schemat och utökningsschemat har därmed en ny version
2015-12-16METS-schemat uppdaterat med rättning av felaktiga värden i värdelistan i schemat som använder ordlistan vcaltRecordID_TYPE vilket gör att det inte är en ny schema version
2015-10-29METS-schemat uppdaterat med rättning av felbenämning av informationstyp vilket gör att det inte är en ny schema version
2015-08-15Sidan publicerad
2015-08-15Sidan skapad