Projekt resultat

Resultat från projektet eARD

Observera att materialet inte är fastsställt för användning och ses som utkast till de FGS:er som blir fastställda och publicerade av Riksarkivet
Länk till av Riksarkivet fastställda och publicerade FGS:er : Fastställda och publicerade FGS:er

Senaste uppdatering: 2015-08-15

Projekt eARD's FGS för paketstruktur för e-arkiv länkar direkt till schema versioner

FGS Projekt eARD's FGS för paketstruktur för e-arkiv Projekt eARD's publicerade FGS FGS_Earkiv_Paket.pdf nås via sidan för publicerade rapporter
METS profil version 2.0 Projekt eARD's METS profil eARD_Paket_FGS.xml för FGS för paketstruktur för e-arkiv Giltlig från 2013-01-14 eARD_Paket_FGS.xml
Schema version 2.0 Projekt eARD's anpassade schema för att kunna validera enligt profil eARD_Paket_FGS.xml Giltlig från 2013-01-14 eARD_Paket_FGS_mets.xsd
XLink Schema version 2.0 Projekt eARD's XLink schema, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat Giltlig från 2013-01-14 xlink.xsd
METS profil version 1.0 Projekt eARD's METS profil eARD_Paket_FGS.xml för FGS för paketstruktur för e-arkiv Giltlig 2012-07-30 -- 2013-01-14 eARD_Paket_FGS.xml
Schema version 1.0 Projekt eARD's anpassade schemat för att kunna validera enligt profil eARD_Paket_FGS.xml Giltlig 2012-07-30 -- 2013-01-14 eARD_Paket_FGS_mets.xsd
XLink Schema version 1.0 Projekt eARD's XLink schema, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat Giltlig 2012-07-30 -- 2013-01-14 xlink.xsd

Projekt eARD's FGS Ärendehantering länkar direkt till schema versioner

FGS Projekt eARD's FGS Ärendehantering Projekt eARD's publicerade FGS FGS_Earkiv_Arendehantering.pdf nås via sidan för publicerade rapporter
Schema version 1.0 Projekt eARD's Ärendehantering schema version 1.0 Giltlig från 2013-01-14 Arendehantering.xsd

Projekt eARD's FGS Personal länkar direkt till schema versioner

FGS Projekt eARD's FGS Personal Projekt eARD's publicerade FGS FGS_Earkiv_Personal.pdf nås via sidan för publicerade rapporter
Schema version 1.0 Projekt eARD's Personalschema version 1.0 Giltlig från 2013-01-14 Personal.xsd

Versionshistorik för sidan

2015-08-15Sidan publicerad
2015-08-15Sidan skapad