Projekt resultat

Resultat från projektet eARD

Observera att materialet inte är fastsställt för användning och ses som utkast till de FGS:er som blir fastställda och publicerade av Riksarkivet
Länk till av Riksarkivet fastställda och publicerade FGS:er : Fastställda och publicerade FGS:er

Senaste uppdatering: 2017-09-15

Projekt eARD's FGS för paketstruktur för e-arkiv är ersatt med fastslagen och publicerad FGS för paketstruktur för e-arkiv

Projekt eARD's FGS Ärendehantering länk direkt till utkast till schema version

Schema version 1.0 Projekt eARD's Ärendehantering schema version 1.0 Giltlig från 2013-01-14 Arendehantering.xsd

Projekt eARD's FGS Personal länk direkt till utkast till schema version

Schema version 1.0 Projekt eARD's Personalschema version 1.0 Giltlig från 2013-01-14 Personal.xsd

Versionshistorik för sidan

2017-10-25Sidan uppdaterad
2015-08-15Sidan publicerad
2015-08-15Sidan skapad