Publicerat material

FGS:er publiceras via http://www.riksarkivet.se

På den här sidan publiceras XML-scheman och XML-dokument

Senaste uppdatering: 2023-03-30

Publicerade scheman
Förändringar i filerna kommer att ske

FGS Paketstruktur

FGS för paketstruktur för e-arkiv (gällande versioner)

FGS FGS för paketstruktur för e-arkiv (se även Riksarkivets tillämpning av E-ARK CSIP och E-ARK SIP för överlämnande av informationspaket till Riksarkivet) Giltlig 2023-03-30 -- FGS Paketstruktur finns att läsa här
E-ARK CSIP E-ARK CSIP release version 2.1.0 samt E-ARK SIP release version 2.1.0 utgör tillsammans FGS Paketstruktur version 2.0 Giltlig 2023-03-30 -- E-ARK CSIPV2.1.0 finns att läsa och ladda ner här
E-ARK SIP E-ARK SIP release version 2.1.0 samt E-ARK CSIP release version 2.1.0 utgör tillsammans FGS Paketstruktur version 2.0 Giltlig 2023-03-30 -- E-ARK SIPV2.1.0 finns att läsa och ladda ner här

FGS för paketstruktur för e-arkiv länkar till äldre versioner

METS profil version 1.2 METS profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml för FGS för paketstruktur för e-arkiv Var giltlig 2017-10-25 -- 2023-03-30 CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml
METS profil version 1.1 METS profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml för FGS för paketstruktur för e-arkiv Var giltlig 2016-10-01 -- 2017-10-25 CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml
METS profil version 1.0 METS profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml för FGS för paketstruktur för e-arkiv Var giltlig 2015-08-15 -- 2016-10-01 CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml
Schema version 1.2 Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml Var giltlig 2017-10-25 -- 2023-03-30 CSPackageMETS.xsd
Schema version 1.1 Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml Var giltlig 2016-10-01 -- 2017-10-25 CSPackageMETS.xsd
Schema version 1.0 Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil CommonSpecificationSwedenPackageProfile.xml Var giltlig 2015-08-15 -- 2016-10-01 CSPackageMETS.xsd
Extensionschema version 1.2 Detta är det anpassade utökningsschemat för METS profilen NationalArchiveSwedenPackageProfile.xml Var giltlig 2017-10-25 -- 2023-03-30 CSPackageExtensionMETS.xsd
Extensionschema version 1.1 Detta är det anpassade utökningsschemat för METS profilen NationalArchiveSwedenPackageProfile.xml Var giltlig 2016-10-01 -- 2017-10-25 CSPackageExtensionMETS.xsd
Extensionschema version 1.0 Detta är det anpassade utökningsschemat för METS profilen NationalArchiveSwedenPackageProfile.xml Var giltlig 2015-08-15 -- 2016-10-01 CSPackageExtensionMETS.xsd
XLink Schema version 1.0 Detta är XLink schemat, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat respektive EAC-CPF-schemat Var giltlig 2015-08-15 -- 2023-03-30 xlink.xsd
Exempel 1 Exempel 1 Var giltlig 2015-08-15 -- 2023-03-30 METS/Appendix1.xml
Exempel 2 Exempel 2 Var giltlig 2015-08-15 -- 2023-03-30 METS/Appendix2.xml
Exempel 3 Exempel 3 Var giltlig 2015-08-15 -- 2023-03-30 METS/Appendix3.xml
Exempel 4 Exempel 4 Var giltlig 2015-08-15 -- 2023-03-30 METS/Appendix4.xml

Riksarkivets tillämpning av FGS Paketstruktur för e-arkiv (gällande versioner)

Tillämpning Riksarkivets tillämpning av FGS Paketstruktur 2.0 (E-ARK CSIP och E-ARK SIP) för överlämnande till Riksarkivet Giltlig 2023-03-30 - Riksarkivets tillämpning av E-ARK CSIP och E-ARK SIP finns att läsa här
Samtliga dokument och sheman tillämpning Samtliga dokument scheman och exempel som ingår i Riksarkivets tillämpning av FGS Paketstruktur 2.0 (E-ARK CSIP och E-ARK SIP) för överlämnande till Riksarkivet Giltlig 2023-03-30 - RA tillämpning E-ARK CSIP och E-ARK SIP.zip
METS schema METS schema version 1.12 Giltlig 2023-03-30 - METS schema version 1.12.xsd
E-ARK CSIP extensionschema E-ARK CSIP extensionschema för METS Giltlig 2023-03-30 - Extensionschema för E-ARK CSIPV2.1.0 finns att läsa och ladda ner här
E-ARK SIP extensionschema E-ARK SIP extensionschema för METS Giltlig 2023-03-30 - Extensionschema för E-ARK SIPV2.1.0 finns att läsa och ladda ner här
XLink schema XLink schema Giltlig 2023-03-30 - xlink.xsd
Schema för ytterligare paketinformation version 1.0 Riksarkivets schema för ytterligare information om den paketerade informationen. Tas ut i enlighet med schemat "SNAadditionalPackageInfo.xsd" i ett separat XML-dokument som ska namnges "additionalPackageInfo.xml" vilket placereas i informationspaketets mappstruktur i mappen "documentation". Giltlig 2023-03-30 - SNAadditionalPackageInfo.xsd
Exempel på informationspaket Exempel på ett informationspaket i enlighet med Riksarkivets tillämpning. Innehåller exempel på "METS.xml" samt "additionalPackageInfo.xml". Giltlig 2023-03-30 - IP_example_1.zip

FGS Arkivredovisning

FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) (gällande versioner)

FGS FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) Giltlig 2017-10-25 -- FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) finns att läsa här
EAC beta Schema FGS schema EAC beta (skiljer enkom gällande kommentarer i förhållande till RA's schema) Giltlig 2017-10-25 -- EACbeta/RA_EAC.xsd
Exempel 1 Person Giltlig 2017-10-25 -- EACbeta/Exempel_AA_Person.xml
Exempel 2 Corporate body Giltlig 2017-10-25 -- EACbeta/Exempel_AA_Institution.xml
EAD 2002 Schema FGS schema EAD2002 (skiljer enkom gällande sökvägar till xlink schema i förhållande till RA's schema) Giltlig 2017-10-25 -- EAD2002/RA_EAD.xsd
EAD 2002 xlink Schema FGS schema EAD2002 xlink (skiljer enkom gällande sökvägar till EAD schema i förhållande till RA's schema) återfinns i både mapp för xlink samt EAD2002 Giltlig 2017-10-25 -- EAD2002/RA_EAD_xlink.xsd samt EAD2002/RA_EAD_xlink.xs
Exempel Ett exempel arkiv Giltlig 2017-10-25 -- EAD2002/SE_RA_730064x.xml

 

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) (gällande versioner)

FGS FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) Giltlig 2017-10-25 -- FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) finns att läsa här
EAC-CPF Schema FGS schema EAC-CPF Giltlig 2017-10-25 -- EACCPF/fgs_cpf.xsd
Exempel 1 Person Giltlig 2017-10-25 -- EACCPF/EAC_CPF_Exempel_person.xml
Exempel 2 Family Giltlig 2017-10-25 -- EACCPF/EAC_CPF_Exempel_family.xml
Exempel 3 Corporate body Giltlig 2017-10-25 -- EACCPF/EAC_CPF_Exempel_corporateBody.xml
EAD 3 XML-Schema FGS XML-schema EAD3 Giltlig 2017-10-25 -- EAD3/ead3.xsd
EAD 3 RNG-Schema FGS RNG-schema EAD3 Giltlig 2017-10-25 -- EAD3/ead3.rng
EAD3 schematron mapp Zippad Schematron mapp för EAD3 Giltlig 2017-10-25 -- EAD3/schematron.zip
EAD3 schematron Schematron regler som gäller i original för EAD3 Giltlig 2017-10-25 -- EAD3/schematron/ead3.sch
EAD3 schematron FGS anpassad Schematron regler som följer FGS Giltlig 2017-10-25 -- EAD3/schematron/FGS_ead3.sch
EAD3 schematron som kan användas för att göra en egen anpassning Schematron regler som följer den egna anpassningen Giltlig 2017-10-25 -- EAD3/schematron/anpassning.sch
Exempel 1 EAD3 exempel som använder XML-schema Giltlig 2017-10-25 -- EAD3/EAD3_XMLSchema_Exempel.xml
Exempel 2 EAD3 exempel som använder RNG Giltlig 2017-10-25 -- EAD3/EAD3_RNG_Exempel.xml

 

FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) samt FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) länkar till gällande scheman

EAC beta version 1.0 FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) EAC beta XML-schema Giltlig 2017-10-25 -- RA_EAC.xsd
EAD 2002 version 1.0 FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) EAD 2002 XML-schema Giltlig 2017-10-25 -- RA_EAD.xsd
EAD 2002 xlink version 1.0 FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat) EAD 2002 xlink XML-schema Giltlig 2017-10-25 -- RA_EAD_xlink.xsd
EAC-CPF version 1.0 FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) EAC-CPF XML-schema Giltlig 2017-10-25 -- fgs_cpf.xsd
EAD 3 test version 0.1 FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) EAD3 XML-schema Giltlig 2017-10-25 -- ead3.xsd
EAD 3 test version 0.1 FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) EAD3 RNG-schema Giltlig 2017-10-25 -- ead3.rng
EAD 3 zippad schematron-mapp test version FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) EAD3 Schematron Giltlig 2017-10-25 -- Schematron mapp EAD3
EAD 3 schematron test version 0.1 FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) EAD3 Schematron Giltlig 2017-10-25 -- ead3.sch
EAD 3 anpassad schematron test version 0.1 FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) EAD3 Schematron anpassad för FGS Giltlig 2017-10-25 -- FGS_ead3.sch

FGS Ärendehantering

FGS Ärendehantering (gällande versioner)

FGS FGS Ärendehantering (se även Riksarkivets tillämpningar av CITS ERMS för överlämnande till Riksarkivet och för Riksarkivets interna informationshantering). Giltlig 2023-03-30 -- FGS Ärendehantering finns att läsa här
E-ARK ERMS schema version 2.1.2 XML schema för ärendehanteringsinformation. FGS Ärendehantering 2.0 utgörs av CITS ERMS Giltlig 2023-03-30 -- ERMS.xsd finns att läsa och ladda ner här
E-ARK ERMS schematron rules version 2.1.2 Schematronshema för ärendehanteringsinformation FGS Ärendehantering 2.0 utgörs av CITS ERMS. För att validera mot schematronschemat så måste det laddas ner och sökvägen till det läggas till i dokumentet ERMS.xml. Se ytterligare information i Example_RA_ERMS.xml Giltlig 2023-03-30 -- ERMS.sch finns att läsa och ladda ner här

FGS Ärendehantering länkar till äldre versioner

FGS Ärendehantering 1.0 schema FGS Ärendehantering 1.0 schema (interimversion) Var giltlig 2018-12-18 -- 2023-03-30 arendehantering.xsd

Riksarkivets tillämpningar av FGS Ärendehantering (gällande versioner)

Tillämpning överlämnande Riksarkivets tillämpning av FGS Ärendehantering 2.0 (CITS ERMS) för överlämnande till Riksarkivet Giltlig 2023-03-30 -- Riksarkivets tillämpning av CITS ERMS för överlämnande till Riksarkivet finns att läsa här
Tillämpning Riksarkivet internt Riksarkivets tillämpning av FGS Ärendehantering 2.0 (CITS ERMS) för Riksarkivets interna arkivbildning Giltlig 2023-03-30 -- Riksarkivets tillämpning av CITS ERMS för Riksarkivets interna arkivbildning finns att läsa här
Samtliga dokument och scheman tillämpning (Överlämnande till Riksarkivet) Samtliga dokument, scheman och exempel som ingår i Riksarkivets tillämpning av FGS Ärendehantering 2.0 (CITS ERMS) för överlämnande till Riksarkivet Giltlig 2023-03-30 -- Tillämpning CITS ERMS överlämnande till Riksarkivet.zip
Samtliga dokument och scheman tillämpning (Riksarkivet internt) Samtliga dokument, scheman och exempel som ingår i Riksarkivets tillämpning av FGS Ärendehantering 2.0 (CITS ERMS) för Riksarkivets interna arkivbildning Giltlig 2023-03-30 -- Tillämpning CITS ERMS Riksarkivet internt.zip
E-ARK ERMS schema version 2.1.2 XML schema för ärendehanteringsinformation. FGS Ärendehantering 2.0 utgörs av CITS ERMS Giltlig 2023-03-30 -- ERMS.xsd finns att läsa och ladda ner här
E-ARK ERMS schematron rules version 2.1.2 Schematronschema för ärendehanteringsinformation FGS Ärendehantering 2.0 utgörs av CITS ERMS. För att validera mot schematronschemat så måste det laddas ner och sökvägen till det läggas till i dokumentet ERMS.xml. Se ytterligare information i Example_RA_ERMS.xml Giltlig 2023-03-30 -- ERMS.sch finns att läsa och ladda ner här
Schema för ändringsloggar (Riksarkivet internt) version 1.0 Riksarkivets XML-schema för ändringsloggar. Används i Riksarkivets tillämpning av CITS ERMS för Riksarkivets interna arkivbildning. Loggarna tas ut i ett separat XML-dokument som namnges "ermsLogs.xml" Giltlig 2023-03-30 -- SNAermsLogs.xsd
Schema för klassificeringar (Riksarkivet internt) version 1.0 Riksarkivets XML-schema för klassificeringar Används i Riksarkivets tillämpning av CITS ERMS för Riksarkivets interna arkivbildning. Listorna med klassificeringar tas ut i ett separat XML-dokument som namnges "ermsClassifications.xml" Giltlig 2023-03-30 -- SNAermsClassifications.xsd
Exempel RA_ERMS.xml (Riksarkivet internt) Exempel på uttag av ärendehanteringsinformation i dokumentet "ERMS.xml" Giltlig 2023-03-30 -- Example_RA_ERMS.xml
Exempel ermsLogs.xml (Riksarkivet internt) Exempel på uttag av ändringsloggar i dokumentet "ermsLogs.xml" Giltlig 2023-03-30 -- Example_ermsLogs.xml
Exempel ermsClassifications.xml (Riksarkivet internt) Exempel på uttag av listor med klassificeringar i dokumentet "ermsClassifications.xml" Giltlig 2023-03-30 -- Example_ermsClassifications.xml

FGS Personal

FGS Personal (gällande versioner)

FGS FGS Personal Giltlig 2019-02-25 -- FGS Personal finns att läsa här
EAC-CPF Schema Schema EAC-CPF Giltlig 2019-02-25 -- eac-cpf.xsd
EAC-CPF schematron för Organisation Schematron regler som följer FGS i delen för Organisation Giltlig 2019-02-25 -- organisation.sch
Exempel 1 Organisation Giltlig 2019-02-25 -- organisation.xml
EAC-CPF schematron för OrganisatoriskEnhet Schematron regler som följer FGS i delen för OrganisatoriskEnhet Giltlig 2019-02-25 -- organisatoriskEnhet.sch
Exempel 2 OrganisatoriskEnhet Giltlig 2019-02-25 -- organisatoriskEnhet.xml
Exempel 3 Person Giltlig 2019-02-25 -- person.xml
Anställning Schema Schema Anställning Giltlig 2019-02-25 -- employment.xsd
Anställning schematron som kan användas för att göra en egen anpassning Schematron regler som följer den egna anpassningen Giltlig 2019-02-25 -- employment.sch
Exempel 4 Anställning Giltlig 2019-02-25 -- employment.xml
Arbetstagare Schema Schema Arbetstagare Giltlig 2019-02-25 -- employee.xsd
Arbetstagare schematron som kan användas för att göra en egen anpassning Schematron regler som följer den egna anpassningen Giltlig 2019-02-25 -- employee.sch
Exempel 5 Arbetstagare Giltlig 2019-02-25 -- employee.xml

Resultat från projektet eARD nås på: Projektresultat

Versionshistorik för sidan

2023-03-30 Publicering av: FGS Paketstruktur 2.0, Länkar till releaser av E-ARK CSIP och E-ARK SIP. XML Sheman och XML exempel till Riksarkivets tillämpning av E-ARK CSIP och E-ARK SIP för överlämnande till Riksarkivet. FGS Ärendehantering 2.0 Länkar till CITS ERMS. Sheman och XML exempel till Riksarkivets tillämpning av CITS ERMS för överlämnande till Riksarkivet samt för Riksarkivets interna informationshantering.
2019-02-28Nytt schema för FGS Personal
2018-12-20Nytt schema för FGS Ärendehantering
2017-11-01Korrigering av felaktig länk på denna sida direkt till METS schema version 1.2
2017-10-25METS-profilen uppdaterad med avseende på stavfel. METS utöknings schema ändrat datatyp på attributen STARTDATE och ENDDATE till xs:date. Alla scheman gällande FGS Arkivredovisning Allmänna (Arkivschemat) samt testversionen av FGS (Verksamhetsbaserad) tillagda
2016-10-01Uppdatering av METS-profilen och utökningschemat med införande av attributet AGREEMENTFORM med dess ordlista och därmed även en uppdatering av METS-schemat, viss korrektur i texten av profilen har även skett. Profilen, schemat och utökningsschemat har därmed en ny version
2015-12-16METS-schemat uppdaterat med rättning av felaktiga värden i värdelistan i schemat som använder ordlistan vcaltRecordID_TYPE vilket gör att det inte är en ny schema version
2015-10-29METS-schemat uppdaterat med rättning av felbenämning av informationstyp vilket gör att det inte är en ny schema version
2015-08-15Sidan publicerad
2015-08-15Sidan skapad