Ekonomi leveranser UTKAST

Standarder och format

UTKAST

I LDB-projektet har vi gjort ett test med att ta ut data ur Agresso i ett XML-Format.
Som XML-schema har det schema som SIE-gruppen arbetade med under 2006 använts.
Vi håller just nu på och utvärderar resultatet av dessa tester och kan i dagsläget inte säga att schemat som vi här beskriver skall användas

Denna sida innehåller dokumentation om standarder och format för leverans av ekonomiskt data till Statens arkiv. För detta ändamål anbefalls formatet BTLA som är en egen komplettering av det SIEXML-schema som togs fram av SIE-gruppen (http://www.sie.se )

Kompletterande information av typen EAD(Encoded Archival Description) och EAC (Encoded Archival Context) enligt de scheman som anges nedan.

Synpunkter på innehållet i dessa sidor kan lämnas på adressen karin.bredenberg@riksarkivet.ra.se. Ange ärendemeningen "Economics-schema".

Senaste uppdatering: 2013-09-26

RA:s BTLA-schema
Det BTLA-schema som utvecklats för ekonomiska leveranser. Economics.xsd
RA:s BTLA-schema information
Innehåll och struktur i schemat. Schemainfo_Economics.html
Kravspecifikation avställning Kravspecifikation för att göra en avställning. Kravspecifikation avstallning.pdf
Dnr RA 20-2005/858 Avställning av räkenskapshandlingar ur AGRESSO för bevarande Dokumentet ännu inte överföt till nya webbsidanhttp://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/avstallningsrapport-agresso.pdf
Exempel TRANSACTIONS Innehåller ett exempel av en avställning av typen TRANSACTIONS. Exempel TRANSACTIONS.xml
Exempel ASSETS Innehåller ett exempel av en avställning av typen ASSETS. Exempel ASSETS.xml
Arkis: standarder och format
Denna sida innehåller EAD-schemat med beskrivningar av tillämpningar för Arkis
http://xml.ra.se/EAD/
NAD: standarder och format
Denna sida innehåller EAC-schemat med beskrivningar av tillämpningar för NAD
http://xml.ra.se/EAC/


Uppdateringar

2013-09-26Uppdatering av länkar.
2010-03-05Uppdatering av länkar och sidans text.
2007-11-29Uppdatering av kravställningen med diarienummer.
2007-11-29Uppdatering av kravställningen, exempel samt schemainfo fil.
2007-11-22Uppdatering av kravställningen.
2007-10-25Här kommer uppdateringar att beskrivas.