UTKAST

Leveranspaket

Standarder och format

UTKAST

Utkast för hur digitala leveranser kan beskrivas.

Senaste uppdatering: 2013-09-26

METS: Metadata Encoding and Transmission Standard

METS
Den officiella hemsidan för METS
http://www.loc.gov/standards/mets/
"Utvärdering av XML-standarden METS för specifikation av dataleveranser till Riksarkivet"
Ett examensarbete om METS av Karin Bredenberg
Rapport METS.pdf

ENSAM (E-arkivsamverkansgruppens metadatagrupp)

Basprofiler
Metadatagruppen har tagit fram två basprofiler samt ett antal exempel på användandet av en basprofil. Dessa är inte fastslagna att användas.
ENSAM profiler

eARD projektet

Länk till projektsidan
eARD projektet
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv
Länk till XML framtaget i projektet
eARD XML
http://xml.ra.se/e-arkiv

METS profil SWERA003 nu gällande utkast

SWERA003 Profil för interna AIP SWERA003.xml
PM AIP Beskrivning av profil för interna AIP PM_METS_AIP.pdf
Schema Anpassat schema för att kunna validera enligt profil SWERA003 SWERA003.xsd
Exempel 1 Exempel 1 SWERA003_Appendix1.xml
Exempel 2 Exempel 2 SWERA003_Appendix2.xml
Exempel 3 Exempel 3 SWERA003_Appendix3.xml

METS profil SWERA003 länkar direkt till schema versioner

METS profil SWERA003 utgåva 3 Profil för interna AIP SWERA003_090918.xml
Schema utgåva 3 Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil SWERA003_090918.xml 20100216_RA_METS_SWERA003.xsd
XLink Schema utgåva 3 Detta är XLink schemat, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat RA_METS_xlink.xsd
METS profil SWERA003 utgåva 2 Profil för interna AIP SWERA003_090611.xml
Schema utgåva 2 Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil SWERA003_090918.xml RA_METS_SWERA003.xsd
XLink Schema utgåva 2 Detta är XLink schemat, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat RA_METS_xlink.xsd
METS profil SWERA003 utgåva 1 Profil för interna AIP SWERA003_090326.xml
Schema utgåva 1 Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil SWERA003_090918.xml RA_METS_SWERA003.xsd
XLink Schema utgåva 1 Detta är XLink schemat, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat RA_METS_xlink.xsd

METS enligt FGS för paketstruktur för e-arkiv

Anpassningsarbete av profilen pågår!

Delrapport För delrapport avseende FGS för paketstruktur för e-arkiv se projektets hemsida. Projektets hemsida
FGS FGS för paketstruktur för e-arkiv Nås via projektets hemsida
METS profil (nu gällande version 2.0) METS profil eARD_Paket_FGS.xml för FGS för paketstruktur för e-arkiv RA_METS_eARD.xml
Schema (nu gällande version 2.0) Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil eARD_Paket_FGS.xml RA_METS_eARD.xsd
XLink Schema (nu gällande version 2.0) Detta är XLink schemat, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat xlink.xsd
Exempel 1 Exempel 1 Appendix1.xml
Exempel 2 Exempel 2 Appendix2.xml
Exempel 3 Exempel 3 Appendix3.xml
Exempel 4 Exempel 4 Appendix4.xml

METS enligt FGS för paketstruktur för e-arkiv länkar direkt till schema versioner

METS profil version 2.0 METS profil eARD_Paket_FGS.xml för FGS för paketstruktur för e-arkiv Giltlig från 2013-01-14 RA_METS_eARD.xml
Schema version 2.0 Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil eARD_Paket_FGS.xml Giltlig från 2013-01-14 RA_METS_eARD.xsd
XLink Schema version 2.0 Detta är XLink schemat, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat Giltlig från 2013-01-14 xlink.xsd
METS profil version 1.0 METS profil eARD_Paket_FGS.xml för FGS för paketstruktur för e-arkiv Giltlig från 2012-07-31 -- 2013-01-14 RA_METS_eARD.xml
Schema version 1.0 Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil eARD_Paket_FGS.xml Giltlig från 2012-07-31 -- 2013-01-14 RA_METS_eARD.xsd
XLink Schema version 1.0 Detta är XLink schemat, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat Giltlig från 2012-07-31 --2013-01-14 xlink.xsd

Uppdateringar

2013-09-26Riksarkivets hemsida uppdaterad medför förändrade länkar till eARD-projektet
2013-01-14Uppdatering med avseende på uppdatering av paketstruktur inom eARD
2012-11-19Uppdatering av felaktiga sökvägar
2012-10-16Uppdatering av kompletterande ordlista i RA_METS_eARD
2012-09-17Uppdatering med kompletterande ordlista i RA_METS_eARD
2012-09-14Uppdatering av sökvägar till schemat i exempel och profil för RA_METS_eARD
2012-07-31Omstrukturering av sidan samt komplettering med RA_METS_eARD
2010-05-28SWEIP samt SWEIPB flyttade till egen sida
2010-04-23Uppdaterat SWEIP samt SWEIPB
2010-03-17Uppdaterat text för SWEIPB
2010-02-26Uppdaterat SWEIP och kompletterat med SWEIPB
2010-02-23Byt till METS-schema version 1.9.
2010-02-12Uppdaterat denna sida med utkast-text
2010-01-26Ny profil.
2009-09-18Alla filer uppdaterade med rätt namespacepekare, profilen uppdaterad med extensionschemas. PREMIS delar uppdaterade med nytillkomna taggar.
2009-07-13Alla filer uppdaterade med namespaceprefix.
2009-06-11Alla filer uppdaterade samt referensrapport tillagd.
2009-03-26Sidan skapad