Arkis (Arkivinformationssystemet för Statens arkiv)

Standarder och format

Denna sida innehåller dokumentation om standarder och format för leverans av data till Arkis (Arkivinformationssystemet för Statens arkiv). För detta ändamål anbefalls formaten EAD(Encoded Archival Description) och EAC (Encoded Archival Context) enligt de scheman som anges nedan.

EAD har tidigare bara varit formulerad som en DTD. Nu finns dock XML scheman (W3C och RELAX NG), som blev tillgängliga för test den 8 sept. 2006 och låg till grund för detta arbete. De nu gällande versionerna (200612 Release) publicerades den 21 febr. 2007; se http://www.loc.gov/ead/eadschema.html.

Synpunkter på innehållet i dessa sidor kan lämnas på adressen nad@riksarkivet.ra.se. Ange ärendemeningen "EAD-schema".

Senaste uppdatering: 2007-11-07

EAD—Encoded Archival Description
Den officiella hemsidan för EAD med DTD, scheman och dataelementkatalog
http://www.loc.gov/ead/ead.html
RA:s EAD-schema
Det EAD-schema som utvecklats för Arkis. RA_EAD.xsd
RA:s EAD-schema information
Innehåll och struktur i schemat. eadschemainfo.html
EAD-export till Arkis Beskrivning och anvisningar för tillämpningen av RA_EAD.xsd. ARKIS_EAD_07.pdf
Tillämpning av NAD dataelementkatalog (1993) i EAD-format Innehåller en konkordans mellan EAD och det MARC-format som tidigare brukats. NAD93_EAD.pdf
NAD: standarder och format
Denna sida innehåller EAC-schemat med beskrivningar av tillämpningar för NAD
http://xml.ra.se/EAC/


Uppdateringar

2007-11-06Länk till dataelementkatalog1993.pdf uppdaterat i NAD93_EAD.pdf samt ARKIS_EAD_07.pdf
2007-03-16För RA_EAD_xlink.xsd är targetNamespace justerat till "http://xml.ra.se/xlink" för att inte få kollisioner mellan olika xlink-scheman när RA_EAD-schemat används inbäddat i tex. METS. Ändringen medför att RA_EAD-schemats import av xlink är uppdaterad med detta nya namespace.
2007-01-31Korrigeringar av bristande överensstämmelse mellan anvisningar och attributvärden vid tillämpning av NAD 1993