XML

Standarder och format / Standards and formats

Denna sida innehåller:
-Länkar till de standarder och format i XML som anpassats för FGS:er fastställda av Riksarkivet
-Länkar till de standarder och format i XML som anpassas och utvärderas hos Riksarkivet

This pages contains:
-Links to standards and formats in XML that have been adapted for use in the CS maintained by the National Archives of Sweden
-Links to standards and formats in XML that are beeing adapted and evaluted at the National Archives of Sweden

Senaste uppdatering/ latest update: 2015-08-15

Länkar/Links

FGS / CS

FGS
XML-scheman och XML-dokument tillhörande fastställda FGS:er XML-files and XML-schemas for published Common Specification http://xml.ra.se/e-arkiv/

Riksarkivets scheman / Schemas for the National Archives of Sweden

ADDML
För flata filer och databaser For flatfiles and databases http://xml.ra.se/addml/
BTLA
Utkast för uttag ur ekonomisystem
Draft for economicalsystems http://xml.ra.se/economics/
EAC
För arkivbildare
For archival context
http://xml.ra.se/eac/
EAD
För arkiv
For archival desctiption
http://xml.ra.se/ead/
METS
För paket i OAIS-modellen
For a package in the OAIS-model
http://xml.ra.se/mets/
MIX
För stillbilder
For images
http://xml.ra.se/mix/
PREMIS
För bevarande metadata till digitala objekt
For preservation metadata
http://xml.ra.se/premis/
xlink
xlink schema
xlink schema
http://xml.ra.se/xlink/

Uppdateringar av sidan / Page updates

2015-08-15Uppdatering för FGS. eARD-s utkast går att nå via FGS-sidan.FGS added. eARD drafts reachable from FGS page
2012-07-06Lagt till eARD resultat sida samt xlinkeARD page added
2009-09-04Lagt till engelsk textEnglish text added
2009-08-07Sidan skapadPage created